Quyết định 366/QĐ-CT

Quyết định 366/QĐ-CT năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, thay thế, bãi bỏ thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Quyết định 366/QĐ-CT năm 2013 công bố thủ tục hành chính ngành Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Kon Tum đã được thay thế bởi Quyết định 590/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính ngành Văn hóa Thể thao tỉnh Kon Tum và được áp dụng kể từ ngày 06/08/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 366/QĐ-CT năm 2013 công bố thủ tục hành chính ngành Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 366/QĐ-CT

Kon Tum, ngày 09 tháng 7 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ MỚI VÀ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 04/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành quy chế phối hợp trong công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum tại Tờ trình số 728/TTr-SVHTTDL ngày 03/7/2013 và đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định các thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; các thủ tục hành chính được thay thế mới và các thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các thủ tục hành chính số 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 41 và bãi bỏ các thủ tục hành chính số 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 57 của Quyết định số 458/QĐ-CT ngày 29 tháng 10 năm 2012 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3 (t/h);
- Lưu VT-KSTTHC2.

CHỦ TỊCH


Nguyễn Hữu Hải


 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 366/QĐ-CT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu366/QĐ-CT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2013
Ngày hiệu lực09/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/08/2019
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 366/QĐ-CT

Lược đồ Quyết định 366/QĐ-CT năm 2013 công bố thủ tục hành chính ngành Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Kon Tum


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 366/QĐ-CT năm 2013 công bố thủ tục hành chính ngành Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Kon Tum
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu366/QĐ-CT
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
       Người kýNguyễn Hữu Hải
       Ngày ban hành09/07/2013
       Ngày hiệu lực09/07/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/08/2019
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 366/QĐ-CT năm 2013 công bố thủ tục hành chính ngành Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Kon Tum

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 366/QĐ-CT năm 2013 công bố thủ tục hành chính ngành Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Kon Tum