Quyết định 3664/QĐ-BNN/TCCB

Quyết định 3664/QĐ-BNN/TCCB thành lập Phòng Quản lý an toàn đập trực thuộc Cục Thủy lợi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3664/QĐ-BNN/TCCB thành lập Phòng Quản lý an toàn đập thuộc Cục Thủy lợi


BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 3664/QĐ-BNN/TCCB

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÒNG QUẢN LÝ AN TOÀN ĐẬP TRỰC THUỘC CỤC THỦY LỢI

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Hiệp định Tín dụng phát triển Dự án Hỗ trợ thủy lợi Việt Nam ký kết ngày 19/8/2004 giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Hiệp hội phát triển quốc tế;
Căn cứ Quyết định số 93/2003/QĐ-BNN ngày 04/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Thủy lợi;
Xét đề nghị của Ban Quản lý Trung ương dự án Thủy lợi tại tờ trình số 1484/DATL-VWRAP ngày 07/11/2005 xin phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và tổ chức của Ban an toàn đập Dự án Hỗ trợ thủy lợi Việt Nam;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thủy lợi (tờ trình số 91/TL ngày 16/11/2005) và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Phòng Quản lý an toàn đập trực thuộc Cục Thủy lợi.

Phòng Quản lý an toàn đập là đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục Thủy lợi chịu trách nhiệm giám sát việc thanh tra an toàn, xây dựng và quản lý việc thực thi khung pháp lý liên quan đến quản lý và xây dựng đập, hỗ trợ xây dựng năng lực cho các cơ quan quản lý, vận hành và thanh tra đập, phổ biến các thông tin về đập tại Việt Nam.

Điều 2. Nhiệm vụ của Phòng Quản lý an toàn đập

1. Tổ chức triển khai và giám sát việc kiểm tra an toàn đập.

2. Soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác có liên quan đến việc quản lý an toàn đập trình cấp có thẩm quyền ban hành.

3. Tham gia công tác đào tạo tăng cường năng lực cho chủ hồ và các cán bộ làm nhiệm vụ kiểm định an toàn hồ chứa.

4. Tập hợp, lưu trữ hồ sơ về hồ chứa.

5. Hướng dẫn các địa phương triển khai công tác bảo đảm an toàn cho các hồ chứa nước nhỏ.

6. Phổ biến thông tin, tuyên truyền nâng cao ý thức bảo đảm an toàn hồ, đập cho nhân dân.

Điều 3. Phòng Quản lý an toàn đập có Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và cán bộ, chuyên viên được bổ nhiệm và tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Cục trưởng Cục Thủy lợi có trách nhiệm xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Phòng Quản lý an toàn đập và tổ chức thực hiện ngay sau khi Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Thủy lợi, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Các Cục, Vụ: QLXDCT, QLĐĐ&PCLB, TC, HTQT, TTr thuộc Bộ;
- Hội đập lớn Việt Nam;
- CPO;
- Lưu: VP+TCCB

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Hồng Giang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3664/QĐ-BNN/TCCB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3664/QĐ-BNN/TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2005
Ngày hiệu lực11/01/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3664/QĐ-BNN/TCCB

Lược đồ Quyết định 3664/QĐ-BNN/TCCB thành lập Phòng Quản lý an toàn đập thuộc Cục Thủy lợi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3664/QĐ-BNN/TCCB thành lập Phòng Quản lý an toàn đập thuộc Cục Thủy lợi
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3664/QĐ-BNN/TCCB
       Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
       Người kýPhạm Hồng Giang
       Ngày ban hành27/12/2005
       Ngày hiệu lực11/01/2006
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3664/QĐ-BNN/TCCB thành lập Phòng Quản lý an toàn đập thuộc Cục Thủy lợi

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3664/QĐ-BNN/TCCB thành lập Phòng Quản lý an toàn đập thuộc Cục Thủy lợi

           • 27/12/2005

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/01/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực