Quyết định 369/QĐ-UBND

Quyết định 369/QĐ-UBND năm 2011 về đơn giá cây trồng, vật nuôi; nhà ở, công trình kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định 369/QĐ-UBND đơn giá cây trồng, vật nuôi; nhà ở, công trình đã được thay thế bởi Quyết định 68/2015/QĐ-UBND đơn giá nhà công trình các loại mồ mả thu hồi đất Thừa Thiên Huế và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 369/QĐ-UBND đơn giá cây trồng, vật nuôi; nhà ở, công trình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 369/QĐ-UBND

Huế, ngày 30 tháng 01 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐƠN GIÁ CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI; ĐƠN GIÁ NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC LÀM CƠ SỞ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
Căn cứ Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;
Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và Công văn số 181/ĐC-CP ngày 23 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ đính chính Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại Công văn số 1587/NN&PTNT ngày 16 tháng 12 năm 2010, đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1219/TTr-SXD ngày 31 tháng 12 năm 2010, Báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 30/TNMT-QLĐĐ ngày 18 tháng 01 năm 2011 và thẩm định của Sở Tài chính tại Báo cáo số 3427/STC-QLGCS số 3428/STC-QLGCS ngày 30 tháng 12 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này:

1. Đơn giá cây trồng, vật nuôi làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Phụ lục I kèm theo).

2. Đơn giá nhà ở, công trình kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Phụ lục II kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Xây dựng hướng dẫn Phương pháp tính giá trị xây dựng mới của nhà, công trình; đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc và hướng dẫn xác định tỷ lệ còn lại của các kết cấu chính nhà cửa, việc phân định diện tích trong nhà ở, công trình công cộng; hoàn thành trước 15/02/2011.

Khi giá các loại cây trồng, vật nuôi; nhà ở, công trình kiến trúc quy định tại Quyết định này có biến động liên tục kéo dài trong thời hạn 60 ngày gây nên chênh lệch giá lớn: giảm 10% trở lên hoặc tăng 20% trở lên so với mức giá do Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định thì Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Sở Tài chính trình Ủy ban Nhân dân tỉnh điều chỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2011 và thay thế các khoản 1, 2, 3, 4 của Điều 21; các phụ lục số 1, 2, 3 trong Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 928/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2008 của UBND tỉnh; các quy định trước đây của UBND tỉnh trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô; Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Huế và thị xã Hương Thủy; Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các huyện, thành phố Huế và thị xã Hương Thủy; Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có liên quan và chủ đầu tư có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 369/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu369/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/01/2011
Ngày hiệu lực15/02/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 369/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 369/QĐ-UBND đơn giá cây trồng, vật nuôi; nhà ở, công trình


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 369/QĐ-UBND đơn giá cây trồng, vật nuôi; nhà ở, công trình
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu369/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
     Người kýLê Trường Lưu
     Ngày ban hành30/01/2011
     Ngày hiệu lực15/02/2011
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2016
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 369/QĐ-UBND đơn giá cây trồng, vật nuôi; nhà ở, công trình