Quyết định 37/2009/QĐ-UBND

Quyết định 37/2009/QĐ-UBND về chế độ phụ cấp đối với Trưởng ban công tác Mặt trận ở thôn, xóm, tổ dân phố do trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Quyết định 37/2009/QĐ-UBND chế độ phụ cấp Trưởng ban công tác Mặt trận thôn xóm đã được thay thế bởi Quyết định 97/2013/QĐ-UBND quy định chức danh phụ cấp người hoạt động không chuyên trách Hà Nam và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 37/2009/QĐ-UBND chế độ phụ cấp Trưởng ban công tác Mặt trận thôn xóm


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2009/QĐ-UBND

Phủ Lý, ngày 24 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN Ở THÔN, XÓM, TỔ DÂN PHỐ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI kỳ họp thứ 16 về chế độ phụ cấp đối với Trưởng ban công tác Mặt trận ở thôn, xóm, tổ dân phố;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mức phụ cấp đối với Trưởng ban công tác Mặt trận ở thôn, xóm, tổ dân phố (gọi chung là thôn) như sau:

- Trưởng ban công tác Mặt trận do Bí thư chi bộ kiêm nhiệm, mức phụ cấp là 100.000 đồng/người/tháng.

- Nơi Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn thì Trưởng Ban công tác Mặt trận do Phó Bí thư chi bộ hoặc Chi uỷ viên kiêm nhiệm, mức phụ cấp là 100.000 đồng/người/tháng.

- Nơi không có Ban Chi uỷ, mức phụ cấp của Trưởng ban công tác Mặt trận là 100.000 đồng/người/tháng.

- Trưởng ban công tác Mặt trận không kiêm nhiệm, mức phụ cấp là 100.000 đồng/người/tháng. Thời gian thực hiện đến hết tháng 6 năm 2011.

Thời điểm thực hiện: Từ ngày 01/01/2010.

Nguồn kinh phí chi trả được cân đối trong ngân sách hàng năm của xã, phường, thị trấn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2010.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (để b/c);
- Cục KTVB – Bộ Tư pháp;
- Website Chính Phủ;
- TT tỉnh ủy, TTHĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Như điều 2;
- Website Hà Nam, TTCB;
- Lưu VT, NC.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trần Xuân Lộc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu37/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2009
Ngày hiệu lực01/01/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 37/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 37/2009/QĐ-UBND chế độ phụ cấp Trưởng ban công tác Mặt trận thôn xóm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 37/2009/QĐ-UBND chế độ phụ cấp Trưởng ban công tác Mặt trận thôn xóm
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu37/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýTrần Xuân Lộc
        Ngày ban hành24/12/2009
        Ngày hiệu lực01/01/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 37/2009/QĐ-UBND chế độ phụ cấp Trưởng ban công tác Mặt trận thôn xóm

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 37/2009/QĐ-UBND chế độ phụ cấp Trưởng ban công tác Mặt trận thôn xóm