Quyết định 37/2012/QĐ-UBND

Quyết định 37/2012/QĐ-UBND bổ sung quy định mức thu phí qua phà đối với hành khách đi xe đạp, gắn máy và mô tô mua vé tháng tại Quyết định 17/2011/QĐ-UBND quy định mức phí qua phà trực thuộc Trung tâm Quản lý Phà và Bến xe Bến Tre

Quyết định 37/2012/QĐ-UBND bổ sung quy định mức thu phí qua phà hành khách đi xe đã được thay thế bởi Quyết định 66/2016/QĐ-UBND giá tối đa dịch vụ thu gom vận chuyển xử lý rác sinh hoạt Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 37/2012/QĐ-UBND bổ sung quy định mức thu phí qua phà hành khách đi xe


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2012/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 28 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ QUA PHÀ ĐỐI VỚI HÀNH KHÁCH ĐI XE ĐẠP, XE GẮN MÁY VÀ MÔ TÔ MUA VÉ THÁNG TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 17/2011/QĐ-UBND NGÀY 27 THÁNG 7 NĂM 2011 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC PHÍ QUA CÁC PHÀ TRỰC THUỘC TRUNG TÂM QUẢN LÝ PHÀ VÀ BẾN XE BẾN TRE

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 30/2012/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung mức giá vé tháng qua phà;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 5280/TTr-STC ngày 20 tháng 12 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung quy định mức thu phí qua phà đối với hành khách đi xe đạp, xe gắn máy và mô tô mua vé tháng (ngoài đối tượng là cán bộ, công nhân viên) vào Bảng mức thu phí qua phà ban hành kèm theo Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu phí qua các phà trực thuộc Trung tâm Quản lý Phà và Bến xe Bến Tre như sau:

“1. Hành khách đi xe đạp mua vé tháng:

a) Phà Cổ Chiên: 60.000 đồng/tháng;

b) Phà Tam Hiệp: 60.000 đồng/tháng;

c) Phà Tân Phú: 60.000 đồng/tháng;

d) Phà Hưng Phong: 60.000 đồng/tháng;

đ) Phà Cầu Ván: 30.000 đồng/tháng.

2. Hành khách đi xe gắn máy, mô tô mua vé tháng:

a) Phà Cổ Chiên: 225.000 đồng/tháng;

b) Phà Tam Hiệp: 195.000 đồng/tháng;

c) Phà Tân Phú: 195.000 đồng/tháng;

d) Phà Hưng Phong: 120.000 đồng/tháng;

đ) Phà Cầu Ván: 105.000 đồng/tháng.”

Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Trung tâm Quản lý Phà và Bến xe, Bến trưởng các Bến phà: Cổ Chiên, Tân Phú, Tam Hiệp, Hưng Phong, Cầu Ván và các đối tượng qua phà chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu37/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2012
Ngày hiệu lực07/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 37/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 37/2012/QĐ-UBND bổ sung quy định mức thu phí qua phà hành khách đi xe


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 37/2012/QĐ-UBND bổ sung quy định mức thu phí qua phà hành khách đi xe
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu37/2012/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
       Người kýCao Văn Trọng
       Ngày ban hành28/12/2012
       Ngày hiệu lực07/01/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 37/2012/QĐ-UBND bổ sung quy định mức thu phí qua phà hành khách đi xe

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 37/2012/QĐ-UBND bổ sung quy định mức thu phí qua phà hành khách đi xe