Quyết định 370/QĐ-TTg

Quyết định 370/QĐ-TTg năm 2008 về các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 370/QĐ-TTg các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông đã được thay thế bởi Quyết định 1593/QĐ-TTg 2014 danh sách đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Thông tin Truyền thông và được áp dụng kể từ ngày 09/09/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 370/QĐ-TTg các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 370/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Các đơn vị sự nghiệp thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ

1. Các đơn vị hiện có:

a) Viện Công nghiệp Phần mềm và Nội dung số Việt Nam;

b) Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam;

c) Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam (được thành lập, tổ chức và hoạt động theo Quyết định số 191/2004/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ).

2. Chuyển Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông chuyển từ Tập đoàn Bưu chính, Viễn thông Việt Nam về trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam có trách nhiệm bàn giao nguyên trạng tổ chức, bộ máy, biên chế, cơ sở vật chất, trụ sở và các tài sản, trang thiết bị liên quan của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 01 tháng 7 năm 2008.

Điều 2. Các đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 51 Luật Giáo dục năm 2005

1. Trường Cao đẳng công nghiệp In chuyển từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

2. Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn.

Điều 3. Đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

1. Nhà Xuất bản Bưu điện.

Điều 4. Về thẩm quyền đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông:

1. Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập mới, đổi tên, sáp nhập, giải thể, cho chuyển đổi hình thức hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ thuộc thẩm quyền của Thủ tướng;

2. Trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập mới, đổi tên, sáp nhập, giải thể các trường cao đẳng thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông;

3. Trình Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định thành lập mới, đổi tên, sáp nhập, giải thể các trường cao đẳng nghề thuộc Bộ Bộ Thông tin và Truyền thông;

4. Quyết định thành lập mới, đổi tên, sáp nhập, giải thể, cho chuyển đổi hình thức hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ thuộc thẩm quyền; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

2. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Tập đoàn Bưu chính, Viễn thông Việt Nam;
- Trường Cao đẳng công nghiệp In (Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội);
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCB (5b). XH

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 370/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu370/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/04/2008
Ngày hiệu lực10/04/2008
Ngày công báo20/04/2008
Số công báoTừ số 237 đến số 238
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/09/2014
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 370/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 370/QĐ-TTg các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 370/QĐ-TTg các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu370/QĐ-TTg
     Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
     Người kýNguyễn Tấn Dũng
     Ngày ban hành10/04/2008
     Ngày hiệu lực10/04/2008
     Ngày công báo20/04/2008
     Số công báoTừ số 237 đến số 238
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/09/2014
     Cập nhật6 năm trước

     Văn bản gốc Quyết định 370/QĐ-TTg các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

     Lịch sử hiệu lực Quyết định 370/QĐ-TTg các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông