Quyết định 3705/QĐ-BCT

Quyết định 3705/QĐ-BCT năm 2017 về bổ sung chợ đầu mối, chợ hạng I thuộc "Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ toàn quốc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035" do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3705/QĐ-BCT 2017 bổ sung chợ đầu mối thuộc Quy hoạch mạng lưới chợ toàn quốc


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3705/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG CHỢ ĐẦU MỐI, CHỢ HẠNG I THUỘC “QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CHỢ TOÀN QUỐC ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2035”

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương,

Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ; Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

Căn cứ Quyết định số 6481/QĐ-BCT ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ toàn quốc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tại Công văn số 6102/UBND-KT1 ngày 10 tháng 8 năm 2017 về việc bổ sung quy hoạch phát triển chợ toàn quốc và Báo cáo số 249/BC-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc làm rõ thông tin đề nghị bổ sung quy hoạch 01 chợ đầu mối và 01 chợ hạng I trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung chợ đầu mối và chợ hạng I trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc vào Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ toàn quốc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, cụ thể như sau:

1. Bổ sung 01 chợ đầu mối nông sản thực phẩm (chợ đầu mối tổng hợp Vĩnh Tường) thuộc các xã Lũng Hòa, Tân Tiến, Yên Lập, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc; phân kỳ đầu tư: giai đoạn đến năm 2020;

2. Bổ sung 01 chợ hạng I (chợ Giang) thuộc thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc; phân kỳ đầu tư: giai đoạn đến năm 2020.

Điều 2. Các nội dung khác được quy định tại Quyết định số 6481/QĐ-BCT ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát trin mạng lưới chợ toàn quốc đến năm 2025, tm nhìn đến năm 2035 không thay đổi; Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo các Sở, ngành và đơn vị liên quan hướng dẫn chủ đầu tư xây mới chợ hạng I, chợ đu mối tuân thủ các quy định hiện hành về đầu tư xây dựng cơ bản, bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường đồng thời bảo đảm lợi ích của thương nhân kinh doanh trong chợ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu mua sắm hàng hóa của người dân theo hướng văn minh, hiện đại.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Thị trường trong nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- UBND tỉnh Vĩnh Phúc;

- SCT tỉnh Vĩnh Phúc;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, KH (2b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Thắng Hải

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3705/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3705/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/09/2017
Ngày hiệu lực27/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái

Download Văn bản pháp luật 3705/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 3705/QĐ-BCT 2017 bổ sung chợ đầu mối thuộc Quy hoạch mạng lưới chợ toàn quốc


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3705/QĐ-BCT 2017 bổ sung chợ đầu mối thuộc Quy hoạch mạng lưới chợ toàn quốc
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3705/QĐ-BCT
       Cơ quan ban hànhBộ Công thương
       Người kýĐỗ Thắng Hải
       Ngày ban hành27/09/2017
       Ngày hiệu lực27/09/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3705/QĐ-BCT 2017 bổ sung chợ đầu mối thuộc Quy hoạch mạng lưới chợ toàn quốc

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3705/QĐ-BCT 2017 bổ sung chợ đầu mối thuộc Quy hoạch mạng lưới chợ toàn quốc

           • 27/09/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/09/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực