Quyết định 3729/1999/QĐ-UB-VX

Quyết định 3729/1999/QĐ-UB-VX điều chỉnh mức trợ cấp thường xuyên cho đối tượng xã hội do phường - xã quản lý do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 3729/1999/QĐ-UB-VX điều chỉnh mức trợ cấp thường xuyên đối tượng xã hội do phường - xã quản lý đã được thay thế bởi Quyết định 49/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 3729/1999/QĐ-UB-VX điều chỉnh mức trợ cấp thường xuyên đối tượng xã hội do phường - xã quản lý


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3729/1999/QĐ-UB-VX

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC TRỢ CẤP THƯỜNG XUYÊN CHO ĐỐI TƯỢNG XÃ HỘI DO PHƯỜNG - XÃ QUẢN LÝ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
- Căn cứ quyết định số 167/TTg ngày 8/4/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc “sửa đổi bổ sung một số chế độ trợ cấp đối với đối tượng cứu trợ xã hội” và Thông tư số 22/LB-TT ngày 21/7/1994 của Liên Bộ Lao động Thương binh xã hội - Tài chánh về việc hướng dẫn thực hiện quyết định số 167/TTg ngày 8/4/1994 của Thủ tướng Chính phủ ;
- Xét đề nghị của Sở Lao động Thương binh và xã hội tại công văn số 55/LĐTBXH ngày 16/01/1999;

QUYẾT - ĐỊNH

Điều 1.- Nay điều chỉnh mức trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng xã hội do phường - xã quản lý (theo quy định tại quyết định số 167/TTg ngày 8 tháng 4 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 22/LB-TT ngày 21 tháng 7 năm 1994 của Liên Bộ Lao động Thương binh xã hội - Tài chánh) từ 24.000đ/người/tháng lên 50.000đ/người/tháng (tương đương 12 kg gạo).

Khi có biến động về giá gạo tăng từ 50% trở lên, Sở Tài chánh - Vật giá kịp thời điều chỉnh mức trợ cấp để đảm bảo mua đủ 12 kg gạo.

- Thời gian thực hiện : kể từ tháng 01/1999.

Điều 2.- Việc xét duyệt đối tượng hưởng trợ cấp xã hội được tiến hành từ tổ dân phố, tổ nhân dân, phường, xã lên quận huyện. Ủy ban nhân dân phường, xã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể ở địa phương xét chọn và lập danh sách báo cáo Ủy ban nhân dân quận huyện quyết định.

Hàng năm quận, huyện, phường, xã phải kiểm tra lại danh sách các đối tượng hưởng trợ cấp xã hội.

Sở Lao động Thương binh và xã hội có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định này.

Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Bãi bỏ các văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố về trợ cấp cho số cán bộ lưu dụng và các quy định trước đây trái với quyết định này.

Điều 4.- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Lao động Thương binh xã hội, Giám đốc Sở Tài chánh - Vật giá thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.-           

 

 

Nơi nhận :
- Như điều 4
- TT/TU, TT.HĐND/TP
- Ban VHXH
- TTUB : CT, PCT
- Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể
- P.KHTC Sở Lao động TBXH
- VPUB : CPVP, các tổ NCTH
- Lưu

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Phương Thảo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3729/1999/QĐ-UB-VX

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3729/1999/QĐ-UB-VX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/1999
Ngày hiệu lực28/06/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3729/1999/QĐ-UB-VX

Lược đồ Quyết định 3729/1999/QĐ-UB-VX điều chỉnh mức trợ cấp thường xuyên đối tượng xã hội do phường - xã quản lý


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3729/1999/QĐ-UB-VX điều chỉnh mức trợ cấp thường xuyên đối tượng xã hội do phường - xã quản lý
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3729/1999/QĐ-UB-VX
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýPhạm Phương Thảo
        Ngày ban hành28/06/1999
        Ngày hiệu lực28/06/1999
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3729/1999/QĐ-UB-VX điều chỉnh mức trợ cấp thường xuyên đối tượng xã hội do phường - xã quản lý

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3729/1999/QĐ-UB-VX điều chỉnh mức trợ cấp thường xuyên đối tượng xã hội do phường - xã quản lý