Quyết định 3731/QĐ-BGTVT

Quyết định 3731/QĐ-BGTVT năm 2008 về việc ban hành tập bài giảng đào tạo nghiệp vụ thanh tra cơ bản chuyên ngành hàng không do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3731/QĐ-BGTVT tập bài giảng đào tạo nghiệp vụ thanh tra cơ bản chuyên ngành hàng không


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3731/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH TẬP BÀI GIẢNG ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ THANH TRA CƠ BẢN CHUYÊN NGÀNH HÀNG KHÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Thanh tra;
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 136/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra giao thông vận tải;
Căn cứ Quyết định số 700/QĐ-BGTVT ngày 03 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành chương trình đào tạo nghiệp vụ thanh tra cơ bản chuyên ngành Giao thông vận tải;
Căn cứ kết quả thẩm định tập bài giảng nghiệp vụ thanh tra cơ bản chuyên ngành hàng không của Hội đồng thẩm định Bộ Giao thông vận tải;
Theo đề nghị của Chánh thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tập bài giảng đào tạo nghiệp vụ thanh tra cơ bản chuyên ngành hàng không.

Đây là tài liệu để các đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thanh tra hàng không. Học viên tốt nghiệp khoá học được cấp chứng chỉ tốt nghiệp, làm cơ sở cho việc bổ nhiệm, chuyển ngạch thanh tra viên và cấp thẻ kiểm tra giao thông vận tải theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:        
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);
- Lưu: VT, TTr (6b), TCCB (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Doãn Thọ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3731/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3731/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2008
Ngày hiệu lực09/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3731/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 3731/QĐ-BGTVT tập bài giảng đào tạo nghiệp vụ thanh tra cơ bản chuyên ngành hàng không


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3731/QĐ-BGTVT tập bài giảng đào tạo nghiệp vụ thanh tra cơ bản chuyên ngành hàng không
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3731/QĐ-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýTrần Doãn Thọ
        Ngày ban hành09/12/2008
        Ngày hiệu lực09/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3731/QĐ-BGTVT tập bài giảng đào tạo nghiệp vụ thanh tra cơ bản chuyên ngành hàng không

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3731/QĐ-BGTVT tập bài giảng đào tạo nghiệp vụ thanh tra cơ bản chuyên ngành hàng không

            • 09/12/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/12/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực