Quyết định 3762/QĐ-BNN-CN

Quyết định 3762/QĐ-BNN-CN năm 2008 về quản lý chất melamine trong chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3762/QĐ-BNN-CN quản lý chất melamine trong chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản


BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3762/QĐ-BNN-CN

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUẢN LÝ CHẤT MELAMINE TRONG CHĂN NUÔI VÀ NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT;
Căn cứ Pháp lệnh chất lượng hàng hóa ngày 24/12/1999;
Căn cứ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21/10/2004 của Chính phủ quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
Căn cứ Nghị định số 15-CP ngày 19/3/1996 của Chính phủ về việc quản lý thức thức ăn chăn nuôi và Thông tư số 08/NN-KNKL/TT ngày 17/9/1996 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn thi hành Nghị định số 15-CP;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Cục trưởng Cục Nuôi trồng thủy sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấm nhập khẩu, sản xuất kinh doanh và sử dụng các loại nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản nhiễm Melamine. Mức chấp nhận được coi là không có Melamine đối với nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản là không lớn hơn 2,5mg/kg (≤ 2,5ppm).

Điều 2. Quy định các bước xác định chất Melamine trong nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản như sau:

Bước 1: Định tính bằng phương pháp ELISA hoặc HPLC - UV với giới hạn phát hiện < 2,5 ppm.

Bước 2: Định lượng khi có kết quả dương tính ở bước 1 bằng LC/MS hoặc GC/MS.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Cục trưởng Cục Nuôi trồng thủy sản, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ KHCN; Bộ Công thương; Bộ Y tế;
- UBND các tỉnh, TP. trực thuộc TW;
- Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính);
- Website Bộ NN-PTNT;
- Lưu: VT, Cục CN, Cục NTTS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3762/QĐ-BNN-CN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3762/QĐ-BNN-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/11/2008
Ngày hiệu lực28/11/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3762/QĐ-BNN-CN

Lược đồ Quyết định 3762/QĐ-BNN-CN quản lý chất melamine trong chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 3762/QĐ-BNN-CN quản lý chất melamine trong chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu3762/QĐ-BNN-CN
     Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
     Người kýVũ Văn Tám
     Ngày ban hành28/11/2008
     Ngày hiệu lực28/11/2008
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThể thao - Y tế
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật12 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 3762/QĐ-BNN-CN quản lý chất melamine trong chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 3762/QĐ-BNN-CN quản lý chất melamine trong chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản