Quyết định 3776/QĐ-UBND

Quyết định 3776/QĐ-UBND năm 2013 bổ sung nhiệm vụ cho Trung tâm giới thiệu việc làm Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Quyết định 3776/QĐ-UBND năm 2013 nhiệm vụ Trung tâm giới thiệu việc làm Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3776/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG NHIỆM VỤ CHO TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM THANH HÓA

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 30/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu phát triển của xã hội giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 12/3/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm giới thiệu việc làm Thanh Hóa; Văn bản số 1964/BLĐTBXH-VL ngày 14/6/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 30/5/2012;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 2410/TTr-SLĐTBXH ngày 03/10/2013; đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số: 584/TTr-SNV ngày 24 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung nhiệm vụ cho Trung tâm giới thiệu việc làm Thanh Hóa, cụ thể như sau:

- Thu thập và cung cấp thông tin thị trường lao động;

- Phân tích và dự báo ngắn hạn thị trường lao động.

Điều 2. Yêu cầu Giám đốc Trung tâm giới thiệu việc làm Thanh Hóa sử dụng bộ máy tổ chức, biên chế hiện có để thực hiện các nhiệm vụ được bổ sung nêu trên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Giám đốc Trung tâm giới thiệu việc làm Thanh Hóa, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 QĐ (để thực hiện);
- Lưu: VT, DT (2).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Văn Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3776/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3776/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2013
Ngày hiệu lực29/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3776/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3776/QĐ-UBND năm 2013 nhiệm vụ Trung tâm giới thiệu việc làm Thanh Hóa


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3776/QĐ-UBND năm 2013 nhiệm vụ Trung tâm giới thiệu việc làm Thanh Hóa
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3776/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
       Người kýVương Văn Việt
       Ngày ban hành29/10/2013
       Ngày hiệu lực29/10/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3776/QĐ-UBND năm 2013 nhiệm vụ Trung tâm giới thiệu việc làm Thanh Hóa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3776/QĐ-UBND năm 2013 nhiệm vụ Trung tâm giới thiệu việc làm Thanh Hóa

           • 29/10/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/10/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực