Quyết định 38/1998/QĐ-UB

Quyết định 38/1998/QĐ-UB về bảng giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước đối với sản xuất kinh doanh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Quyết định 38/1998/QĐ-UB bảng giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước đối với sản xuất kinh doanh đã được thay thế bởi Quyết định 18/2009/QĐ-UBND ban hành bảng giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước đơn vị sản xuất kinh doanh địa bàn tỉnh Bình Định và được áp dụng kể từ ngày 09/07/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 38/1998/QĐ-UB bảng giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước đối với sản xuất kinh doanh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 38/1998/QĐ-UB

Quy Nhơn, ngày 08 tháng 6 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ CHO THUÊ NHÀ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI KHỐI SẢN XUẤT KINH DOANH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;
- Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-UB ngày 19/1/1998 của UBND tỉnh về việc ban hành đơn giá nhà ở xây dựng mới;
- Xét đề nghị của liên ngành tại biên bản cuộc họp ngày 24/3/1998 giữa Sở Xây dựng, Sở Tài chính - Vật giá, Cục Thuế, Cục Quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 528/TT-SXD ngày 9/4/1998 về điều chỉnh giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước đối với khối sản xuất kinh doanh;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Ban hành bảng giá cho thuê nhà áp dụng đối với các đối tượng thuộc khối sản xuất kinh doanh thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước để làm trụ sở, nhà làm việc, sản xuất kinh doanh của đơn vị (có bảng giá chi tiết kèm theo quyết định này).

Điều 2 : Giao cho Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài chính - Vật giá, Cục Thuế tỉnh chỉ đạo Công ty Xây dựng - Phát triển đô thị Bình Định tổ chức triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý tài chính.

Điều 3 : Quyết định này có hiệu lực thi hành kể ngày 01/01/1998. Các quyết định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4 : Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Xây dựng, Tài chính - Vật giá, Địa chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Cục Quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp, Giám đốc Công ty Xây dựng - Phát triển đô thị và thủ trưởng các sở, ngành liên quan trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM- ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KT - CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Trần Hà

 

BẢNG GIÁ CHI TIẾT

CHO THUÊ NHÀ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG SXKD THUÊ NHÀ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Quyết định số 38/1998/QĐ-UB ngày 08/6/1998 của UBND tỉnh Bình Định)

1- Giá cho thuê nhà áp dụng đối với các đối tượng SXKD thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước để làm trụ sở, nhà làm việc của đơn vị:

Cấp nhà

Gi

(đ/m2 XD)

Hệ số Gi so với nhà cấp 4 chuẩn

Giá cho thuê

(đ/tháng/m2)

Nhà cấp 4:

 

 

 

 - Cấp 4 chuẩn

539.000

1,00

2.200

 - Cấp 4 A

597.000

1,10

2.500

 - Cấp 4 B

485.000

0,90

2.000

 - Cấp 4 C

437.000

0,80

1.800

Nhà cấp 3 :

 

 

 

 - Cấp 3 chuẩn

607.000

1,12

2.500

 - Cấp 3 A

668.000

1,24

2.800

 - Cấp 3 B

585.000

1,08

2.400

 - Cấp 3 C

526.000

0,98

2.200

Nhà cấp 2 :

 

 

 

 - Cấp 2 chuẩn

645.000

1,2

2.700

 - Cấp 2 A

710.000

1,3

2.900

 - Cấp 2 B

594.000

1,1

2.500

* Gi : Giá nhà ở xây dựng mới cho cấp nhà i

* Giá cho thuê nhà nêu ở bảng trên được áp dụng cho tầng 3 (nếu là nhà nhiều tầng) với hệ số là 1. Trường hợp thuê nhà tầng 1, tầng 2, tầng 4 ... thì sẽ lấy giá cho thuê của tầng 3 nhân với hệ số theo quy định hiện hành.

2- Giá cho thuê nhà áp dụng đối với các đối tượng SXKD thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước để phục vụ SXKD:

Cấp nhà

Giá cho thuê

(đồng/tháng/m2)

 Nhà cấp 3 :

 

 - Tầng 1

7.600

 - Tầng 2

4.800

 - Tầng 3

1.900

Ghi chú :

a- Biểu giá ở điểm 1 và 2 nêu trên chưa tính đến hệ số vị trí ngôi nhà, hệ số tầng cao ngôi nhà và hệ số điều kiện giao thông. Tùy từng trường hợp cụ thể, các hệ số nêu trên được tính toán theo đúng quy định tại Nghị định 61-CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ.

b- Bảng giá nêu trên chưa tính đến tiền cho thuê đất. Các khoản tiền về cho thuê đất được tính theo các quy định hiện hành của Nhà nước và được cộng thêm vào sau giá cho thuê nhà.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 38/1998/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu38/1998/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/06/1998
Ngày hiệu lực01/01/1998
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/07/2009
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 38/1998/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 38/1998/QĐ-UB bảng giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước đối với sản xuất kinh doanh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 38/1998/QĐ-UB bảng giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước đối với sản xuất kinh doanh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu38/1998/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýBùi Trần Hà
        Ngày ban hành08/06/1998
        Ngày hiệu lực01/01/1998
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/07/2009
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 38/1998/QĐ-UB bảng giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước đối với sản xuất kinh doanh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 38/1998/QĐ-UB bảng giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước đối với sản xuất kinh doanh