Quyết định 18/2009/QĐ-UBND

Quyết định 18/2009/QĐ-UBND về bảng giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước đối với đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Định do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 18/2009/QĐ-UBND ban hành bảng giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước đơn vị sản xuất kinh doanh địa bàn tỉnh Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 18/2009/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 29 tháng 6 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ CHO THUÊ NHÀ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SẢN XUẤT KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004 ;
Căn cứ Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg ngày 28/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng giá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại;
Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 04/SXD-QLN ngày 05/01/ 2009 về việc giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước đối với đơn vị sản xuất kinh doanh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành bảng giá cho thuê nhà áp dụng đối với đơn vị sản xuất kinh doanh thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước để dùng vào mục đích làm trụ sở, nhà làm việc, phục vụ sản xuất kinh doanh, dịch vụ thương mại của đơn vị như sau:

Cấp nhà

Giá cho thuê (đồng/m2 sử dụng/tháng)

Nhà cấp I

20.400[1+ (K1 + K2 + K3 + K4)]

Nhà cấp II

18.900[1+ (K1 + K2 + K3 + K4)]

Nhà cấp III

18.300[1+ (K1 + K2 + K3 + K4)]

Nhà cấp IV

12.300[1+ (K1 + K2 + K3 + K4)]

Trong đó:

- Các hệ số (K1: hệ số cấp đô thị; K2: hệ số khu vực; K3: hệ số tầng cao; K4: hệ số điều kiện hạ tầng kỹ thuật) được xác định theo Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 21/10/2008 của UBND tỉnh Bình Định.

- Việc xác định cấp nhà được thực hiện theo Thông tư số 05-BXD/ĐT ngày 09/02/1993 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp xác định diện tích sử dụng và phân cấp nhà ở.

Bảng giá nêu trên chưa tính đến tiền cho thuê đất. Khoản tiền cho thuê đất được tính theo các quy định hiện hành của Nhà nước và được cộng vào giá cho thuê nhà.

Điều 2. Giao cho Sở Xây dựng chỉ đạo Ban quản lý Dự án xây dựng Dân dụng - Công nghiệp tổ chức triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 38/1998/QĐ-UB ngày 08/6/1998 của UBND tỉnh về việc ban hành bảng giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước đối với khối sản xuất kinh doanh;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Giám đốc Ban quản lý Dự án xây dựng Dân dụng - Công nghiệp và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu18/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/06/2009
Ngày hiệu lực09/07/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 18/2009/QĐ-UBND ban hành bảng giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước đơn vị sản xuất kinh doanh địa bàn tỉnh Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 18/2009/QĐ-UBND ban hành bảng giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước đơn vị sản xuất kinh doanh địa bàn tỉnh Bình Định
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu18/2009/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
       Người kýLê Hữu Lộc
       Ngày ban hành29/06/2009
       Ngày hiệu lực09/07/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 18/2009/QĐ-UBND ban hành bảng giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước đơn vị sản xuất kinh doanh địa bàn tỉnh Bình Định

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 18/2009/QĐ-UBND ban hành bảng giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước đơn vị sản xuất kinh doanh địa bàn tỉnh Bình Định

          • 29/06/2009

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 09/07/2009

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực