Quyết định 38/2006/QĐ-UBND

Quyết định 38/2006/QĐ-UBND về việc thành lập phòng y tế trực thuộc ủy ban nhân dân huyện do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Quyết định 38/2006/QĐ-UBND thành lập phòng y tế thuộc ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã được thay thế bởi Quyết định 21/2011/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân và được áp dụng kể từ ngày 06/01/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 38/2006/QĐ-UBND thành lập phòng y tế thuộc ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ


ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 38/2006/QĐ-UBND

Cần Giờ, ngày 04 tháng 10 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH LẬP PHÒNG Y TẾ TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và  Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 172/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12 tháng 4 năm 2005 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý Nhà nước về y tế ở địa phương;
Căn cứ Quyết định số 120/2006/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Phòng Y tế quận, huyện;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ huyện
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Phòng Y tế trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện.

Phòng Y tế huyện là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân huyện theo cơ chế “Một cửa, Một dấu”.

Phòng Y tế huyện thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý Nhà nước về y tế trên địa bàn huyện theo quy định định tại Nghị định số 172/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12 tháng 4 năm 2005 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý Nhà nước về y tế ở địa phương;

Điều 2. Tổng biên chế, quỹ lương hành chính của huyện do Ủy ban nhân dân thành phố giao theo chỉ tiêu kế hoạch hàng năm, Ủy ban nhân dân huyện căn cứ vào tổng biên chế được giao và tình hình thực tế của huyện quyết định phân bổ chỉ tiêu biên chế cho Phòng Y tế huyện phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của huyện.

Điều 3. Giao Trưởng Phòng Nội vụ chủ động phối hợp với Trưởng Phòng Y tế xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế; trình Ủy ban nhân dân huyện quyết định phê duyệt.

Giao Trưởng Phòng Nội vụ giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện Quyết định, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan phối hợp giải quyết các vấn đề về cơ sở vật chất, kinh phí, trang bị phương tiện bố trí nơi làm việc... để Phòng Y tế mới thành lập ổn định đi vào hoạt động.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 7 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Thủ trưởng các phòng ban chuyên môn và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Thu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 38/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu38/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/10/2006
Ngày hiệu lực11/10/2006
Ngày công báo15/10/2006
Số công báoSố 38
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/01/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 38/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 38/2006/QĐ-UBND thành lập phòng y tế thuộc ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 38/2006/QĐ-UBND thành lập phòng y tế thuộc ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu38/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýĐoàn Văn Thu
        Ngày ban hành04/10/2006
        Ngày hiệu lực11/10/2006
        Ngày công báo15/10/2006
        Số công báoSố 38
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/01/2012
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 38/2006/QĐ-UBND thành lập phòng y tế thuộc ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 38/2006/QĐ-UBND thành lập phòng y tế thuộc ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ