Quyết định 38/2012/QĐ-UBND

Quyết định 38/2012/QĐ-UBND quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2013, giá lúa thu nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2012 trở về trước và giá lúa thu nợ thuế nhà, đất năm 2011 trở về trước do tỉnh Bến Tre ban hành

Quyết định 38/2012/QĐ-UBND giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2012 đã được thay thế bởi Quyết định 41/2013/QĐ-UBND giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp thu nợ thuế Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 28/12/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 38/2012/QĐ-UBND giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2012


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2012/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 28 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ LÚA THU THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2013, GIÁ LÚA THU NỢ THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2012 TRỞ VỀ TRƯỚC VÀ GIÁ LÚA THU NỢ THUẾ NHÀ, ĐẤT NĂM 2011 TRỞ VỀ TRƯỚC

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp ngày 10 tháng 7 năm 1993;

Căn cứ Nghị định số 74-CP ngày 25 tháng 10 năm 1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 5447/TTr-STC ngày 27 tháng 12 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2013, giá lúa thu nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2012 trở về trước và giá lúa thu nợ thuế nhà, đất năm 2011 trở về trước trên địa bàn tỉnh Bến Tre như sau:

1. Giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2013, giá lúa thu nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2012 trở về trước là 3.500 đồng/kg.

2. Giá lúa thu nợ thuế nhà, đất năm 2011 trở về trước là 3.500 đồng/kg.

Điều 2. Cục trưởng Cục Thuế tỉnh hướng dẫn Chi cục Thuế các huyện, thành phố tổ chức thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này thay thế Quyết định số 3072/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2012, giá lúa thu nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà, đất năm 2011 trở về trước.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành ./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 38/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu38/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2012
Ngày hiệu lực07/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/12/2013
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 38/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 38/2012/QĐ-UBND giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2012


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 38/2012/QĐ-UBND giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2012
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu38/2012/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
       Người kýCao Văn Trọng
       Ngày ban hành28/12/2012
       Ngày hiệu lực07/01/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/12/2013
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 38/2012/QĐ-UBND giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2012

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 38/2012/QĐ-UBND giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2012