Quyết định 3836/QĐ-UBND

Quyết định 3836/QĐ-UBND năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Nội dung toàn văn Quyết định 3836/QĐ-UBND 2008 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu của Sở Y tế Bà Rịa Vũng Tàu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3836/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 10 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25/4/2008 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 1723/TT.YT ngày 24/9/2008;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2053/TTr-SNV ngày 13 tháng 10 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định vị trí, chức năng của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cụ thể:

Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: y tế dự phòng; khám, chữa bệnh; phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; an toàn vệ sinh thực phẩm; trang thiết bị y tế; dân số; bảo hiểm y tế.

Sở Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Y tế :

Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT- BNV ngày 25/4/2008 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; cấp huyện và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Y tế:

3.1. Cơ cấu tổ chức, gồm:

- Lãnh đạo Sở:

- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Văn phòng Sở;

+ Phòng Tổ chức Cán bộ;

+ Phòng Tài chính -Kế toán;

+ Phòng Kế hoạch tổng hợp;

+ Phòng Nghiệp vụ Y;

+ Phòng Nghiệp vụ Dược;

+ Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân.

+ Thanh tra Sở.

- Cơ quan hành chính trực thuộc:

+ Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình.

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc :

Các đơn vị tuyến tỉnh:

1/ Bệnh viện Bà Rịa;

2/ Bệnh viện Lê Lợi;

3/ Bệnh viện Tâm thần;

4/ Trung tâm Mắt

5/ Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh;

6/ Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS;

7/ Trung tâm Phòng, chống bệnh xã hội;

8/ Trung tâm Chăm sóc Sức khoẻ sinh sản;

9/ Trung tâm Giám định Y khoa;

10/ Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm và Mỹ phẩm;

11/ Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khoẻ;

12/ Trường Trung học y tế.

Các đơn vị tuyến huyện:

1/ Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu;

2/ Trung tâm Y tế thị xã Bà Rịa;

3/ Bệnh viện đa khoa huyện Tân Thành;

4/ Trung tâm Y tế dự phòng huyện Tân Thành;

5/ Trung tâm Y tế huyện Châu Đức;

6/ Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc;

7/ Trung tâm Y tế huyện Long Điền;

8/ Trung tâm Y tế huyện Đất Đỏ;

9/ Trung tâm Y tế quân -dân y Côn Đảo.

3.2. Biên chế: Tổng biên chế hành chính và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP giao cho Sở Y tế là: 44, trong đó:

- Biên chế hành chính: 38 biên chế.

- Hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP: 06 chỉ tiêu (02 bảo vệ + 03 Lái xe + 01 nhân viên phục vụ).

Điều 4. Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ và bố trí biên chế cụ thể tại Văn phòng, Thanh tra và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ trong tổng số biên chế hành chính được giao cho phù hợp, nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao theo quy định; Căn cứ Quy chế làm việc mẫu của các Sở do UBND tỉnh ban hành, xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Sở Y tế.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 4440/2005/QĐ-UB ngày 18/11/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Y tế và các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 6. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các cơ quan và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Bộ Y tế (b/c);
- TTr Tỉnh ủy (b/c);
- TTr HĐND tỉnh (b/c);
- Sở Tài chính;
- Kho bạc nhà nước tỉnh;
- Các Sở, ban ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Như Điều 6;
- Lưu.

CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3836/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3836/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/10/2008
Ngày hiệu lực27/10/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3836/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3836/QĐ-UBND 2008 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu của Sở Y tế Bà Rịa Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3836/QĐ-UBND 2008 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu của Sở Y tế Bà Rịa Vũng Tàu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3836/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýTrần Minh Sanh
        Ngày ban hành27/10/2008
        Ngày hiệu lực27/10/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 3836/QĐ-UBND 2008 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu của Sở Y tế Bà Rịa Vũng Tàu

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 3836/QĐ-UBND 2008 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu của Sở Y tế Bà Rịa Vũng Tàu

         • 27/10/2008

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 27/10/2008

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực