Quyết định 384/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 384/QĐ-BVHTTDL tổ chức hoạt động tuyên truyền trên báo chí về gia đình, công tác gia đình năm 2014 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 384/QĐ-BVHTTDL tuyên truyền báo chí về gia đình công tác gia đình năm 2014


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 384/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN TRÊN BÁO CHÍ VỀ GIA ĐÌNH, CÔNG TÁC GIA ĐÌNH NĂM 2014

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3881/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Gia đình;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức hoạt động tuyên truyền về gia đình, công tác gia đình trên Tạp chí Gia đình và Trẻ em, Báo Pháp luật Việt Nam, Báo Phụ nữ Việt Nam, Báo Gia đình và Xã hội.

Điều 2. Kinh phí thực hiện bố trí từ nguồn sự nghiệp gia đình, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2014.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, GĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 384/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu384/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/02/2014
Ngày hiệu lực26/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 384/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 384/QĐ-BVHTTDL tuyên truyền báo chí về gia đình công tác gia đình năm 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 384/QĐ-BVHTTDL tuyên truyền báo chí về gia đình công tác gia đình năm 2014
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu384/QĐ-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Huỳnh Vĩnh Ái
        Ngày ban hành26/02/2014
        Ngày hiệu lực26/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 384/QĐ-BVHTTDL tuyên truyền báo chí về gia đình công tác gia đình năm 2014

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 384/QĐ-BVHTTDL tuyên truyền báo chí về gia đình công tác gia đình năm 2014

            • 26/02/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/02/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực