Quyết định 384/QĐ-KTNN

Quyết định 384/QĐ-KTNN năm 2011 bổ sung Quyết định 609/QĐ-KTNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Quyết định 384/QĐ-KTNN bổ sung Quyết định 609/QĐ-KTNN quy định chức năng đã được thay thế bởi Quyết định 872/QĐ-KTNN năm 2013 Trung tâm Khoa học Bồi dưỡng cán bộ Tổng Kiểm toán Nhà nước và được áp dụng kể từ ngày 29/08/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 384/QĐ-KTNN bổ sung Quyết định 609/QĐ-KTNN quy định chức năng


KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 384/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG NỘI DUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 609/QĐ-KTNN NGÀY 02 THÁNG 8 NĂM 2006 CỦA TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM KHOA HỌC VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 916/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 15/9/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XI về cơ cấu tổ chức của Kiểm toán Nhà nước;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Giám đốc Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung nội dung một số điều tại Quyết định số 609/QĐ-KTNN ngày 02/8/2006 của Tổng Kiểm toán Nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ:

1. Bổ sung khoản 1, Điều 1 như sau:

Quản lý, tổ chức các hoạt động của Chi nhánh Đào tạo tại Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

2. Bổ sung khoản 3, Điều 2 như sau:

h) Tổ chức quản lý các hoạt động nghỉ dưỡng cho cán bộ, công chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước;

i) Tổ chức, quản lý các dịch vụ lưu trú, ăn uống và dịch vụ cho thuê địa điểm đối với các tổ chức và cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật và của Kiểm toán Nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lãnh đạo KTNN;
- Các đơn vị trực thuộc KTNN;
- Đảng ủy KTNN;
- BCH Công đoàn, BCH Đoàn thanh niên KTNN; Văn phòng Đảng-Đoàn thể;
- Lưu: VT, TCCB (02).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Vương Đình Huệ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 384/QĐ-KTNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu384/QĐ-KTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/03/2011
Ngày hiệu lực24/03/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/08/2013
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 384/QĐ-KTNN

Lược đồ Quyết định 384/QĐ-KTNN bổ sung Quyết định 609/QĐ-KTNN quy định chức năng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 384/QĐ-KTNN bổ sung Quyết định 609/QĐ-KTNN quy định chức năng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu384/QĐ-KTNN
        Cơ quan ban hànhKiểm toán Nhà nước
        Người kýVương Đình Huệ
        Ngày ban hành24/03/2011
        Ngày hiệu lực24/03/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/08/2013
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 384/QĐ-KTNN bổ sung Quyết định 609/QĐ-KTNN quy định chức năng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 384/QĐ-KTNN bổ sung Quyết định 609/QĐ-KTNN quy định chức năng