Quyết định 39/1999/QĐ-BCN

Quyết định 39/1999/QĐ-BCN đơn giá dự toán cho công trình địa chất (không tính khấu hao tài sản cố định) do Bộ Công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 39/1999/QĐ-BCN đơn giá dự toán cho công trình địa chất


BỘ CÔNG NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/1999/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 5 tháng 7 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ DỰ TOÁN CHO CÔNG TRÌNH ĐỊA CHẤT  (KHÔNG TÍNH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH)

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

- Căn cứ Nghị định 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Công nghiệp;

- Căn cứ Quyết định số 204/1998/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 1998 của Thủ tướng chính phủ ban hành quy chế tạm thời về lập dự toán, cấp phát, quản lý, quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với các hoạt động điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản, Thông tư liên tịch Bộ Tài chính Công nghiệp số 36/1999/TTLT-BTC-BCN ngày 02 tháng 4 năm 1999;

- Căn cứ ý kiến thoả thuận của Bộ Tài chính tại công văn số 4586 TC/HCSN ngày 07 tháng11 năm 1998 và của Ban Vật giá Chính phủ tại công văn số 810 BVGCP/TLSX ngày 01/9/1998;

- Căn cứ Quyết định số 29/1999/QĐ-BCN ngày 02 tháng 6 năm 1999 về việc điều chỉnh hệ số chi phí phục vụ và gián tiếp;

- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính kế toán và Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tại công văn số 453 CV/ĐCKS -TCKT ngày 21 tháng 6 năm 1999;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này đơn giá dự toán không tính khấu hao tài sản cố định cho các dạng công tác địa chất sau đây;

1. Đơn giá dự toán cho công tác "Điều tra địa chất - khoáng sản rắn đới biển nông ven bờ tỷ lệ 1/500.000";

2. Đơn giá dự toán cho công tác trắc địa phục vụ địa chất biển và địa chất môi trường đô thị;

3. Đơn giá dự toán cho công tác địa vật lý (phần bổ sung);

4. Đơn giá dự toán cho công tác đo phổ gamma, đo Eman, đo gamma lỗ choòng, đo tham số địa vật lý và phá mẫu làm giàu rađi;

5. Đơn giá dự toán cho công tác giải đoán tư liệu viễn thám địa chất;

6. Đơn giá dự toán cho các sản phẩm thông tin địa chất;

Kèm theo quyết định này có phụ lục mức giá cụ thể của 6 loại trên.

Điều 2. Đơn giá dự toán này được áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp địa chất trong việc lập và thẩm tra dự toán, lập kế hoạch, quyết toán cho các bước địa chất và các đề án địa chất hoàn thành được thực hiện bằng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế.

Điều 4. Các bộ định mức và đơn giá dự toán được Bộ Công nghiệp ban hành tại các Quyết định dưới đây vẫn có hiệu lực thi hành đối với các doanh nghiệp trong công tác điều tra, khảo sát, thăm dò khoáng sản và các hoạt động dịch vụ địa chất khác của các đơn vị sự nghiệp địa chất.

Quyết định số :1822/QĐ-TCKT ngày 31/8/19

Quyết định số 1823/QĐ-TCKT ngày 31/8/1998

Quyết định số 1824/QĐ-TCKT ngày 31/8/1998

Quyết định số 67/1998-QĐ-BCN ngày 12/10/1998

Quyết định số 68/1998-QĐ-BCN ngày 13/10/1998

Quyết định số 69/1998-QĐ-BCN ngày 14/10/1998

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký và được áp dụng từ ngày 01 tháng 011999.

Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ chức năng thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và các đơn vị địa chất chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều V
- Bộ Tài chính
- Ban Vật giá chính phủ
- Kho bạc Nhà nước Hà Tây
- Lưu văn phòng, TCKT

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
Giã Tấn Dĩnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 39/1999/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu39/1999/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/07/1999
Ngày hiệu lực20/07/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 39/1999/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 39/1999/QĐ-BCN đơn giá dự toán cho công trình địa chất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 39/1999/QĐ-BCN đơn giá dự toán cho công trình địa chất
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu39/1999/QĐ-BCN
        Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
        Người kýGiã Tấn Dĩnh
        Ngày ban hành05/07/1999
        Ngày hiệu lực20/07/1999
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 39/1999/QĐ-BCN đơn giá dự toán cho công trình địa chất

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 39/1999/QĐ-BCN đơn giá dự toán cho công trình địa chất

         • 05/07/1999

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 20/07/1999

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực