Quyết định 67/1998/QĐ-BCN

Quyết định 67/1998/QĐ-BCN về bộ định mức tổng hợp và đơn giá dự toán cho công tác trắc địa phục vụ địa chất biển và địa chất môi trường đô thị do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Quyết định 67/1998/QĐ-BCN bộ định mức tổng hợp đơn giá dự toán công tác trắc địa phục vụ địa chất môi trường đô thị đã được thay thế bởi Quyết định 06/2008/QĐ-BTNMT Định mức kinh tế - kỹ thuật các công trình địa chất và được áp dụng kể từ ngày 13/10/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 67/1998/QĐ-BCN bộ định mức tổng hợp đơn giá dự toán công tác trắc địa phục vụ địa chất môi trường đô thị


BỘ CÔNG NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 67/1998/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ ĐỊNH MỨC TỔNG HỢP VÀ ĐƠN GIÁ DỰ TOÁN CHO CÔNG TÁC TRẮC ĐỊA PHỤC VỤ ĐỊA CHẤT BIỂN VÀ ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ tờ trình và biên bản của Hội đồng xét duyệt của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ngày 21 tháng 11 năm 1997;
Căn cứ biên bản Hội nghị thẩm tra kết quả xây dựng định mức và đơn giá của một số dạng công tác trắc địa phục vụ địa chất biển và địa chất môi trường đô thị;
Theo đề nghị của các đồng chí: Vụ trưởng các Vụ: Tài chính Kế toán, Kế hoạch và Đầu tư, Quản lý Công nghệ và Chất lượng sản phẩm và đồng chí Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (tại công văn số 637/CV-ĐCKS-TCKT ngày 31 tháng 8 năm 1998),

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành Bộ định mức tổng hợp và đơn giá dự toán cho công tác trắc địa phục vụ địa chất biển và địa chất môi trường đô thị.

Điều 2: Bộ định mức tổng hợp và đơn giá dự toán này được sử dụng cho việc lập, thẩm tra dự toán, lập kế hoạch, thanh quyết toán các bước và các nhiệm vụ trắc địa phục vụ địa chất biển và địa chất môi trường đô thị.

Điều 3: Giao Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam hướng dẫn các đơn vị địa chất sử dụng, kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện.

Điều 4: Bộ định mức tổng hợp và đơn giá dự toán này áp dụng từ ngày 01 tháng 1 năm 1998.

Điều 5: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ chức năng thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và các đơn vị địa chất chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
Như điều 5,
Bộ Tài chính,
Ban Vật giá Chính phủ,
Kho bạc Nhà nước TW,
Bộ Lao động TB & XH,
Lưu VP, TCKT.

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
Lê Huy Côn

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 67/1998/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu67/1998/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/10/1998
Ngày hiệu lực01/01/1998
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/10/2008
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 67/1998/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 67/1998/QĐ-BCN bộ định mức tổng hợp đơn giá dự toán công tác trắc địa phục vụ địa chất môi trường đô thị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 67/1998/QĐ-BCN bộ định mức tổng hợp đơn giá dự toán công tác trắc địa phục vụ địa chất môi trường đô thị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu67/1998/QĐ-BCN
        Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
        Người kýLê Huy Côn
        Ngày ban hành12/10/1998
        Ngày hiệu lực01/01/1998
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/10/2008
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 67/1998/QĐ-BCN bộ định mức tổng hợp đơn giá dự toán công tác trắc địa phục vụ địa chất môi trường đô thị

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 67/1998/QĐ-BCN bộ định mức tổng hợp đơn giá dự toán công tác trắc địa phục vụ địa chất môi trường đô thị