Quyết định 06/2008/QĐ-BTNMT

Quyết định 06/2008/QĐ-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật các công trình địa chất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Quyết định 06/2008/QĐ-BTNMT Định mức kinh tế - kỹ thuật các công trình địa chất đã được thay thế bởi Thông tư 11/2010/TT-BTNMT Định mức kinh tế - kỹ thuật các công trình địa chất và được áp dụng kể từ ngày 20/08/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 06/2008/QĐ-BTNMT Định mức kinh tế - kỹ thuật các công trình địa chất


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 06/2008/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÁC CÔNG TRÌNH ĐỊA CHẤT

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản;
Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Định mức kinh tế - kỹ thuật các công trình địa chất.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế các Quyết định:

- Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường số 09/2007/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 6 năm 2007 ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật về điều tra địa chất – khoáng sản biển tỷ lệ 1/500.000 ở độ sâu ngập nước từ 30 đến 100m;

- Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp số 38/2002/QĐ-BCN ngày 30 tháng 9 năm 2002 về việc ban hành bộ Định mức tổng hợp cho công tác can, in tài liệu báo cáo địa chất để nộp lưu trữ, số hóa bản đồ các loại và công tác gia công và phân tích thí nghiệm (phần bổ sung); số 07/2001/QĐ-BCN ngày 15 tháng 02 năm 2001 về việc ban hành tạm thời Định mức tổng hợp và Đơn giá dự toán không tính khấu hao tài sản cố định cho công tác điều tra cơ bản về địa chất và khoáng sản rắn đới biển ven bờ (0 – 30m nước) tỷ lệ 1/100.000 – 1/50.000; số 69/1998/QĐ-BCN ngày 14 tháng 10 năm 1998 về việc ban hành bộ định mức tổng hợp và đơn giá dự toán cho công tác đo phổ gamma, đo eman, đo gamma lỗ choòng, đo tham số vật lý và phá mẫu làm giàu rađi; số 67/1998/QĐ-BCN ngày 12 tháng 10 năm 1998 về việc ban hành bộ định mức tổng hợp và đơn giá dự toán cho công tác trắc địa phục vụ địa chất biển và địa chất môi trường đô thị; số 1822/QĐ-TCKT ngày 31 tháng 8 năm 1998 về việc ban hành bộ định mức tổng hợp và đơn giá dự toán cho công tác điều tra địa chất – khoáng sản rắn đới biển ven bờ tỷ lệ 1:500.000; số 1823/QĐ-TCKT ngày 31 tháng 8 năm 1998 về việc ban hành bộ định mức tổng hợp và đơn giá dự toán cho công tác “Thông tin lưu trữ địa chất”; số 1824/QĐ-TCKT ngày 31 tháng 8 năm 1998 về việc ban hành bộ định mức tổng hợp và đơn giá dự toán cho công tác “Địa vật lý” (phần bổ sung); số 68/1998/QĐ-BCN ngày 13 tháng 10 năm 1998 về việc ban hành bộ định mức tổng hợp và đơn giá dự toán cho công tác giải đoán tư liệu viễn thám địa chất; số 1634/QĐ-CNCL ngày 03 tháng 8 năm 1998 về việc ban hành bộ định mức tổng hợp trong công tác điều tra địa chất và khoáng sản; số 3446/QĐ-KHĐT ngày 15 tháng 11 năm 1996 về việc ban hành “Định mức tổng hợp và đơn giá tạm thời cho công tác Địa vật lý máy bay”.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Kế hoạch, Tài chính, Pháp chế, Tổ chức cán bộ, Khoa học và Công nghệ và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Cường

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2008/QĐ-BTNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu06/2008/QĐ-BTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/09/2008
Ngày hiệu lực13/10/2008
Ngày công báo28/09/2008
Số công báoTừ số 533 đến số 534
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/01/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2008/QĐ-BTNMT

Lược đồ Quyết định 06/2008/QĐ-BTNMT Định mức kinh tế - kỹ thuật các công trình địa chất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 06/2008/QĐ-BTNMT Định mức kinh tế - kỹ thuật các công trình địa chất
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu06/2008/QĐ-BTNMT
       Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
       Người kýNguyễn Xuân Cường
       Ngày ban hành10/09/2008
       Ngày hiệu lực13/10/2008
       Ngày công báo28/09/2008
       Số công báoTừ số 533 đến số 534
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/01/2013
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 06/2008/QĐ-BTNMT Định mức kinh tế - kỹ thuật các công trình địa chất

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 06/2008/QĐ-BTNMT Định mức kinh tế - kỹ thuật các công trình địa chất