Quyết định 39/2009/QĐ-UBND

Quyết định 39/2009/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Quyết định 13/2009/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 32/QĐ-UBT về việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho người đang thuê do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Quyết định 39/2009/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Quyết định 13/2009/QĐ-UBND đã được thay thế bởi Quyết định 20/2014/QĐ-UBND bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê Bà Rịa Vũng Tàu và được áp dụng kể từ ngày 19/05/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 39/2009/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Quyết định 13/2009/QĐ-UBND


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 39/2009/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 5 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/2009/QĐ-UBND NGÀY 18 THÁNG 02 NĂM 2009 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI BẢN QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 32/QĐ-UBT NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 1995 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC BÁN NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TẠI TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU CHO NGƯỜI ĐANG THUÊ.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Thực hiện chỉ đạo của Thủ Tướng Chính phủ tại Công văn số 827/TTg-KTN ngày 29 tháng 5 năm 2008 về việc bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định 61/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ; Công văn số 1320/BXD-QLN ngày 07 tháng 7 năm 2008 của Bộ Xây dựng về việc tiếp tục thực hiện bán ở thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định 61/NĐ-CP.
Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 147/TTr-SXD ngày 20 tháng 5 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung nội dưng khoản 3, phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với nội dung như sau:

3. Nội dung điều chỉnh, bổ sung điểm e, khoản 2 mục IV:

e) Giá nhà và giá đất khi thực hiện chuyển quyền sử dụng đất và chuyển sở hữu nhà trong bán nhà ở thực hiện tại thời điểm xét bán nhà ở cho từng trường hợp theo quy định của Chính phủ và của Ủy ban nhân dân tỉnh. Các trường hợp bao gồm:

- Các trường hợp đủ điều kiện mua nhà theo Nghị định 61/NĐ-CP nhưng nộp hồ sơ sau ngày 31 tháng 12 năm 2007 được xét bán theo đơn giá nhà và đất do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trước ngày 01 tháng 01 năm 2005 và theo quy định của Chính phủ đối với các trường hợp không có khả năng sinh lợi cao; và đối với các trường hợp có khả năng sinh lợi cao được xét bán theo đơn giá nhà và đất do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành năm 2007 theo quy định tại Nghị quyết 48/2007/NQ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ.

- Các trường hợp thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước sau ngày 05 tháng 7 năm 1994: được xem xét bán theo đơn giá nhà và đất do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tại thời điểm tính toán giá bán; giá bán nhà và đất được tính toán thu 100% (được miễn giảm theo các quy định khi bán nhà thuộc sở hữu nhà nước).

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng; Tài nguyên - Môi trường; Hội đồng bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; Tổ nghiệp vụ bán nhà ở thuộc Sở Xí nghiệp Quản lý và Kinh doanh Nhà; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 39/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu39/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/05/2009
Ngày hiệu lực06/06/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/05/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 39/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 39/2009/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Quyết định 13/2009/QĐ-UBND


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 39/2009/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Quyết định 13/2009/QĐ-UBND
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu39/2009/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
       Người kýTrần Minh Sanh
       Ngày ban hành27/05/2009
       Ngày hiệu lực06/06/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/05/2014
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản gốc Quyết định 39/2009/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Quyết định 13/2009/QĐ-UBND

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 39/2009/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Quyết định 13/2009/QĐ-UBND