Quyết định 3917/QĐ.UBT

Quyết định 3917/QĐ.UBT năm 1993 đổi tên Ban Khoa học và Kỹ thuật trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai thành Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Quyết định 3917/QĐ.UBT năm 1993 đổi tên Ban Khoa học và Kỹ thuật đã được thay thế bởi Quyết định 20/2004/QĐ.UBT về bản Quy định tổ chức và hoạt động của Sở khoa học v và được áp dụng kể từ ngày 05/01/2004.

Nội dung toàn văn Quyết định 3917/QĐ.UBT năm 1993 đổi tên Ban Khoa học và Kỹ thuật


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3917/QĐ.UBT

Ngày 17 tháng 12 năm 1993

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT, TRỰC THUỘC UBND TỈNH ĐỒNG NAI, THÀNH SỞ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân được Quốc Hội thông qua ngày 30/6/1989;

- Căn cứ Thông tư Liên bộ số 1450/LB.TT ngày 6/9/1993 của liên Bộ Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Ban Tổ chức cán bộ chính phủ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức cơ quan quản lý khoa học, công nghệ và môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Xét tờ trình số 327/KHKT ngày 17/11/1993 của Ban Khoa học và Kỹ thuật v/v tổ chức lại cơ quan quản lý khoa học, công nghệ và môi trường tỉnh Đồng Nai;

- Theo đề nghị của các Ông Trưởng ban Ban Khoa học và Kỹ thuật và Ban Tổ chức chính Quyền;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều I: Nay đổi tên Ban Khoa học và Kỹ thuật trực thuộc UBND Tỉnh Đồng Nai thành Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Các chức danh Trưởng ban, Phó trưởng ban Ban Khoa học và Kỹ thuật được đổi thành Giám đốc, Phó giám đốc Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Điều II: Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức và hoạt động theo quy chế ban hành kèm theo quyết định này.

Điều III: Các Ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, chủ nhiệm UBKH, Trưởng ban Ban KHKT, Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính Vật giá, Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Đặng Văn Tiếp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3917/QĐ.UBT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3917/QĐ.UBT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/1993
Ngày hiệu lực17/12/1993
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/01/2004
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3917/QĐ.UBT

Lược đồ Quyết định 3917/QĐ.UBT năm 1993 đổi tên Ban Khoa học và Kỹ thuật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3917/QĐ.UBT năm 1993 đổi tên Ban Khoa học và Kỹ thuật
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3917/QĐ.UBT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýĐặng Văn Tiếp
        Ngày ban hành17/12/1993
        Ngày hiệu lực17/12/1993
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/01/2004
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3917/QĐ.UBT năm 1993 đổi tên Ban Khoa học và Kỹ thuật

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3917/QĐ.UBT năm 1993 đổi tên Ban Khoa học và Kỹ thuật