Quyết định 397-QĐ/NH1

Quyết định 397-QĐ/NH1 năm 1995 sửa đổi Thông tư 10-TT/NH1 hướng dẫn việc cung cấp số liệu ở tài khoản theo quy định tại điều 5 Nghị định 91-CP về tổ chức thanh toán không dùng tiền mặt do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Quyết định 397-QĐ/NH1 năm 1995 sửa đổi Thông tư 10-TT/NH1 đã được thay thế bởi Quyết định 2568/QĐ-NHNN danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực 2015 và được áp dụng kể từ ngày 15/12/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 397-QĐ/NH1 năm 1995 sửa đổi Thông tư 10-TT/NH1


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 397-QĐ/NH1

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 1995

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 10-TT/NH1 NGÀY 25-6-1994 HƯỚNG DẪN VIỆC CUNG CẤP SỐ LIỆU Ở TÀI KHOẢN THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 5 NGHỊ ĐỊNH SỐ 91-CP NGÀY 25-11-1993 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TỔ CHỨC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

- Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại Lệnh số 37-LCT/HĐNN8 ngày 24-5-1990, Pháp lệnh Ngân hàng, Hợp tác xã tín dụng và Công ty tài chính công bố tại Lệnh số 38-LCT/HĐNN8 ngày 24-5-1990 của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước;

- Căn cứ Nghị định số 15-CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ Nghị định số 91-CP ngày 25-11-1993 của Chính phủ về tổ chức thanh toán không dùng tiền mặt;

- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu kinh tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy bỏ đoạn: “Đối với yêu cầu cung cấp số liệu cho cơ quan này phải được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn trước khi thực hiện” tại điểm 1.4.4 Thông tư số 10-TT/NH1 ngày 25 tháng 6 năm 1994 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn việc cung cấp số liệu ở tài khoản theo quy định của Điều 5 Nghị định số 91-CP ngày 25 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ về tổ chức thanh toán không dùng tiền mặt.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng, Thủ trưởng các Vụ, Cục Ngân hàng Trung ương; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Tỉnh, Thành phố; Tổng giám đốc (Giám đốc) của Ngân hàng thương mại quốc doanh, Ngân hàng liên doanh, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần và các tổ chức tín dụng khác; Cục trưởng Cục Kho bạc Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Cao Sỹ Kiêm

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 397-QĐ/NH1

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu397-QĐ/NH1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/1995
Ngày hiệu lực30/12/1995
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/12/2015
Cập nhậtnăm ngoái

Download Văn bản pháp luật 397-QĐ/NH1

Lược đồ Quyết định 397-QĐ/NH1 năm 1995 sửa đổi Thông tư 10-TT/NH1


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 397-QĐ/NH1 năm 1995 sửa đổi Thông tư 10-TT/NH1
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu397-QĐ/NH1
     Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
     Người kýCao Sỹ Kiêm
     Ngày ban hành30/12/1995
     Ngày hiệu lực30/12/1995
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/12/2015
     Cập nhậtnăm ngoái

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 397-QĐ/NH1 năm 1995 sửa đổi Thông tư 10-TT/NH1

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 397-QĐ/NH1 năm 1995 sửa đổi Thông tư 10-TT/NH1