Quyết định 40/2006/QĐ-BYT

Quyết định 40/2006/QĐ-BYT ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Quyết định 40/2006/QĐ-BYT Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Y tế đã được thay thế bởi Thông tư 06/2014/TT-BYT danh mục hệ thống chỉ số thống kê cơ bản ngành Y tế và được áp dụng kể từ ngày 15/03/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 40/2006/QĐ-BYT Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Y tế


BỘ Y TẾ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 40/2006/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ NGÀNH Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Luật Thống kê ngày 17 tháng 6 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;
Căn cứ Quyết định số 305/2005/QĐ-TTg ngày 24 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Hệ thống Y tế Việt Nam giai đoạn đến năm2010 và tầm nhìn đến năm 2020;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Y tế.

Điều 2. Các Vụ, Cục , Ban Thanh tra, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương,thủ trưởng các cơ sở y tế căn cứ vào Hệ thống chỉ tiêu thống kê y tế được phân công có trách nhiệm tổ chứcthu thập, tổng hợp những chỉ tiêu thuộc lĩnh vực đơn vị phụ trách và cung cấp cho Bộ Y tế để tổng hợp báo cáo nhà nước và công bố.

Điều 3. Vụ Kế hoạch-Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, nội dung phương pháp tính toán của từng chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Y tế để thực hiện thống nhất trong phạm vi cả nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ khi đăng công báo. Bãi bỏ Quyết định số 2553/2002/QĐ-BYT ngày 04 tháng 7 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục chỉ tiêu cơ bản ngành Y tế và Danh mục chỉ tiêu cơ bản Y tế cơ sở.

Điều 5. Các ông, bà: Chánh văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục của Bộ Y tế, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Trần Thị Trung Chiến

 

 

 

 

 

 

 

FILE  ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 40/2006/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu40/2006/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/12/2006
Ngày hiệu lực09/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/03/2014
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 40/2006/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 40/2006/QĐ-BYT Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 40/2006/QĐ-BYT Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Y tế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu40/2006/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýTrần Thị Trung Chiến
        Ngày ban hành25/12/2006
        Ngày hiệu lực09/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/03/2014
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 40/2006/QĐ-BYT Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Y tế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 40/2006/QĐ-BYT Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Y tế