Quyết định 40/2006/QĐ-UBND

Quyết định 40/2006/QĐ-UBND về giá tiêu thụ nước sinh hoạt nông thôn của Hệ thống nước Trạm bơm Ninh Phú và Hệ thống nước tự chảy tại các xã Ninh Diêm, Ninh Thủy huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 40/2006/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sinh hoạt nông thôn huyện Ninh Hòa Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2006/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 07 tháng 6 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN CỦA HỆ THỐNG NƯỚC TRẠM BƠM NINH PHÚ VÀ HỆ THỐNG NƯỚC TỰ CHẢY TẠI CÁC XÃ NINH DIÊM, NINH THỦY, HUYỆN NINH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 104/2004/TTLT-BTC-BXD ngày 8 tháng 11 năm 2004 của Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng "Hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp, cụm dân cư nông thôn";

Căn cứ Quyết định số 38/2005/QĐ-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài chính về khung giá tiêu thụ nước sinh hoạt;

Xét đề nghị của UBND huyện Ninh Hòa tại Văn bản số 164/UBND ngày 14 tháng 3 năm 2006 v/v điều chỉnh giá nước sinh hoạt tại các xã Ninh Diêm, Ninh Thủy và Ninh Phú và đề nghị của Giám đốc sở Tài chính tại Tờ trình số 1177/TTr-STC-VG ngày 03 tháng 5 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay quy định phê duyệt điều chỉnh mức giá tiêu thụ nước sinh hoạt nông thôn của Hệ thống nước Trạm bơm Ninh Phú và Hệ thống nước tự chảy tại các xã Ninh Diêm, Ninh Thủy huyện Ninh Hòa như sau:

 

Đơn giá (đồng/m3)

Sinh hoạt hộ dân cư

Phục vụ SXKD

Hệ thống nước tự chảy Ninh Diêm, Ninh Thủy

2.000

3.000

Hệ thống nước Trạm bơm Ninh Phú

2.500

4.000

Điều 2. Giá tiêu thụ nước sạch ghi tại Điều 1 là giá bán tại đồng hồ đo lượng tiêu thụ nước của các hộ ký hợp đồng sử dụng nước sạch trực tiếp với Công ty Cổ phần đô thị Ninh Hòa (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng);

Giá tiêu thụ nước sạch ghi tại Điều 1 không bao gồm:

- Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt được quy định tại Quyết định số 128/2004/QĐ-UB ngày 12 tháng 5 năm 2004 của UBND tỉnh V/v Ban hành quy định chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.

- Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp được quy định tại Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định 2533/QĐ-UB ngày 01 tháng 08 năm 2002 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Chủ tịch UBND huyện Ninh Hòa, Giám đốc Công ty Cổ phần đô thị Ninh Hòa và Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Trọng Hòa

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 40/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu40/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/06/2006
Ngày hiệu lực17/06/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 40/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 40/2006/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sinh hoạt nông thôn huyện Ninh Hòa Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 40/2006/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sinh hoạt nông thôn huyện Ninh Hòa Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu40/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýNguyễn Trọng Hòa
        Ngày ban hành07/06/2006
        Ngày hiệu lực17/06/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 40/2006/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sinh hoạt nông thôn huyện Ninh Hòa Khánh Hòa

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 40/2006/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sinh hoạt nông thôn huyện Ninh Hòa Khánh Hòa

         • 07/06/2006

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 17/06/2006

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực