Quyết định 40/2008/QĐ-UBND

Quyết định 40/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quy định hỗ trợ học phí cho con em nhân dân thuộc diện tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai kèm theo Quyết định 05/2008/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Quyết định 40/2008/QĐ-UBND sửa đổi hỗ trợ học phí cho con em nhân dân diện tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đã được thay thế bởi Quyết định 54/2014/QĐ-UBND bồi thường hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Đồng Nai và được áp dụng kể từ ngày 30/11/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 40/2008/QĐ-UBND sửa đổi hỗ trợ học phí cho con em nhân dân diện tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 40/2008/QĐ-UBND

Biên Hòa, ngày 19 tháng 06 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH HỖ TRỢ HỌC PHÍ CHO CON EM NHÂN DÂN THUỘC DIỆN TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/2008/QĐ-UBND NGÀY 15/01/2008

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định 135/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 511/TTr-SGDĐT và Văn bản số 510/BC-SGDĐT ngày 02/4/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số điều của Quy định hỗ trợ học phí cho con em nhân dân thuộc diện tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND như sau:

1. Sửa đổi lại Điều 1 như sau:

" Điều 1. Đối tượng áp dụng

Học sinh, học viên là con em nhân dân thuộc diện tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang theo học tại các trường mầm non và phổ thông, học viên đang theo học ở các trường (lớp) bổ túc văn hóa trên địa bàn tỉnh"

2. Sửa đổi Điều 2 như sau:

"Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

Bản Quy định này quy định về việc hỗ trợ học phí cho con em nhân dân thuộc diện tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.”

3. Sửa đổi lại tên Điều 8 như sau:

"Điều 8. Thủ tục xét hỗ trợ”

4. Sửa đổi lại Điều 10 như sau:

"Điều 10. Phương thức hỗ trợ

1. Phương thức hỗ trợ 50% của chủ dự án

Chủ dự án đầu tư căn cứ số liệu học sinh được miễn học phí thuộc diện tái định cư do Hội đồng Bồi thường địa phương cung cấp để thực hiện chuyển kinh phí hỗ trợ vào tài khoản của Hội đồng Bồi thường địa phương.

2. Phương thức hỗ trợ 50% của ngân sách.

Ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ trực tiếp cho các trường theo đối tượng học sinh được hỗ trợ học phí hợp lệ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 40/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu40/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/06/2008
Ngày hiệu lực29/06/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/11/2014
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 40/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 40/2008/QĐ-UBND sửa đổi hỗ trợ học phí cho con em nhân dân diện tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 40/2008/QĐ-UBND sửa đổi hỗ trợ học phí cho con em nhân dân diện tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu40/2008/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
       Người kýĐinh Quốc Thái
       Ngày ban hành19/06/2008
       Ngày hiệu lực29/06/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/11/2014
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 40/2008/QĐ-UBND sửa đổi hỗ trợ học phí cho con em nhân dân diện tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 40/2008/QĐ-UBND sửa đổi hỗ trợ học phí cho con em nhân dân diện tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất