Quyết định 40/2014/QĐ-UBND

Quyết định 40/2014/QĐ-UBND sửa đổi việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh dại ở chó, mèo nuôi trên địa bàn tỉnh Nghệ An kèm theo Chỉ thị 04/2014/CT-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 40/2014/QĐ-UBND sửa đổi 04/2014/CT-UBND phòng chống bệnh dại chó mèo nuôi Nghệ An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2014/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 14 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỂM B KHOẢN 8 CHỈ THỊ SỐ 04/2014/CT-UBND NGÀY 10/3/2014 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG BỆNH DẠI Ở CHÓ, MÈO NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;

Căn cứ Nghị định số 119/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thú y;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Công văn số 1745/SNN-CN ngày 03/6/2014, ý kiến của sở Tư pháp tại Công văn số 686/STP-VB ngày 13/5/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi điểm b khoản 8 Chỉ thị số 04/2014/CT-UBND ngày 10/3/2014 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh dại ở chó, mèo nuôi trên địa bàn tỉnh Nghệ An như sau:

"b) Chấp hành đầy đủ các đợt tiêm phòng vắc xin dại cho đàn chó, mèo theo kế hoạch hàng năm của huyện, tỉnh. Trường hợp chủ nuôi chó, mèo không thực hiện sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y."

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2585/QĐ-UBND ngày 11/6/2014 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Y tế, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Bộ NN và PTNT, Cục Thú Y (để b/c);
- Cục KT văn bản - Bộ Tư pháp (để b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT NN;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Nghệ An;
- Chi cục Thú y;
- PVP TC;
- Lưu: VTUB, CVNN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Viết Hồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 40/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu40/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2014
Ngày hiệu lực24/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2015
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 40/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 40/2014/QĐ-UBND sửa đổi 04/2014/CT-UBND phòng chống bệnh dại chó mèo nuôi Nghệ An


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 40/2014/QĐ-UBND sửa đổi 04/2014/CT-UBND phòng chống bệnh dại chó mèo nuôi Nghệ An
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu40/2014/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
      Người kýĐinh Viết Hồng
      Ngày ban hành14/07/2014
      Ngày hiệu lực24/07/2014
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2015
      Cập nhật6 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 40/2014/QĐ-UBND sửa đổi 04/2014/CT-UBND phòng chống bệnh dại chó mèo nuôi Nghệ An

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 40/2014/QĐ-UBND sửa đổi 04/2014/CT-UBND phòng chống bệnh dại chó mèo nuôi Nghệ An

          • 14/07/2014

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 24/07/2014

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực