Quyết định 40/2018/QĐ-UBND

Quyết định 40/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận kèm theo Quyết định 77/2016/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 40/2018/QĐ-UBND sửa Quy chế phối hợp chống buôn lậu 77/2016/QĐ-UBND Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2018/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 25 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 77/2016/QĐ-UBND NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về quản lý phân bón;

Căn cứ Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 tháng 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

Thực hiện Quyết định số 2419/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 810/TTr-SCT ngày 24 tháng 5 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 77/2016/QĐ- UBND ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi Điểm b Khoản 8 Điều 4 như sau:

“b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi sản xuất, gia công sang chai, đóng gói, nhập khẩu, kinh doanh, vận chuyển lưu thông, quảng cáo và sử dụng các loại nguyên liệu, vật tư phục vụ nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, giống cây trồng, vật nuôi nhập lậu, giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, cấm sử dụng và ngoài danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam.”

2. Sửa đổi, bổ sung Điểm c Khoản 8 Điều 4 như sau:

“c) Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Thủy sản, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc thanh tra, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh các sản phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản và muối; phát hiện và xử lý các hành vi vận chuyển, buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm, thủy sản và các sản phẩm từ gia súc, gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, chưa qua kiểm dịch; hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất.”

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

2. Những nội dung khác không sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này tiếp tục thực hiện theo Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 77/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 7 năm 2018.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở; thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lưu Xuân Vĩnh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 40/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu40/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/06/2018
Ngày hiệu lực05/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái

Download Văn bản pháp luật 40/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 40/2018/QĐ-UBND sửa Quy chế phối hợp chống buôn lậu 77/2016/QĐ-UBND Ninh Thuận


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 40/2018/QĐ-UBND sửa Quy chế phối hợp chống buôn lậu 77/2016/QĐ-UBND Ninh Thuận
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu40/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
       Người kýLưu Xuân Vĩnh
       Ngày ban hành25/06/2018
       Ngày hiệu lực05/07/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 40/2018/QĐ-UBND sửa Quy chế phối hợp chống buôn lậu 77/2016/QĐ-UBND Ninh Thuận

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 40/2018/QĐ-UBND sửa Quy chế phối hợp chống buôn lậu 77/2016/QĐ-UBND Ninh Thuận

          • 25/06/2018

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 05/07/2018

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực