Quyết định 4035/QĐ-BYT

Quyết định 4035/QĐ-BYT năm 2021 bổ sung nội dung Điều 1 Quyết định 2908/QĐ-BYT phê duyệt có điều kiện vắc xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4035/QĐ-BYT 2021 bổ sung nội dung Điều 1 Quyết định 2908/QĐ-BYT


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4035/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG NỘI DUNG ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 2908/QĐ-BYT NGÀY 12 THÁNG 6 NĂM 2021 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ PHÊ DUYỆT CÓ ĐIỀU KIỆN VẮC XIN CHO NHU CẦU CẤP BÁCH TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược;

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch COVID-19;

Căn cứ Quyết định số 2908/QĐ-BYT ngày 12 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện vắc xin cho nhu cầu cáp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của Hội đồng tư vấn cấp Giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc ngày 20 tháng 8 năm 2021;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Dược.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung nội dung Điều 1 Quyết định số 2908/QĐ-BYT ngày 12 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện vắc xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 như sau:

1. Bổ sung nội dung Khon 1 như sau:

“- Tên khác: Pfizer BioNTech Covid-19 Vaccine.

2. Bổ sung nội dung Khoản 4 như sau:

“- 1 khay chứa 25 lọ; mỗi lọ chứa 6 liều”.

3. Bổ sung nội dung Khoản 5 như sau:

“- Pharmacia and Upjohn Company LLC. (Cách viết khác là: Pharmacia & Upjohn Company LLC) - Hoa Kỳ;

- Hospira Incorporated (Cách viết khác là: Hospira Inc.) - Hoa Kỳ”.

Điều 2. Các nội dung tại Quyết định số 2908/QĐ-BYT ngày 12 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện vắc xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 giữ nguyên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Quản lý Dược; Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo; Cục trưởng Cục Y tế dự phòng; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính; Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Tổng Giám đốc Công ty TNHH Pfizer (Việt Nam) và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- BT. Nguyễn Thanh Long (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để p/h chỉ đạo);
- Lưu: VT, QL
D.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Quốc Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4035/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4035/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/08/2021
Ngày hiệu lực21/08/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 tháng trước
(22/08/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4035/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 4035/QĐ-BYT 2021 bổ sung nội dung Điều 1 Quyết định 2908/QĐ-BYT


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 4035/QĐ-BYT 2021 bổ sung nội dung Điều 1 Quyết định 2908/QĐ-BYT
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu4035/QĐ-BYT
       Cơ quan ban hànhBộ Y tế
       Người kýTrương Quốc Cường
       Ngày ban hành21/08/2021
       Ngày hiệu lực21/08/2021
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 tháng trước
       (22/08/2021)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 4035/QĐ-BYT 2021 bổ sung nội dung Điều 1 Quyết định 2908/QĐ-BYT

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 4035/QĐ-BYT 2021 bổ sung nội dung Điều 1 Quyết định 2908/QĐ-BYT

           • 21/08/2021

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/08/2021

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực