Quyết định 4076/QĐ-UBND

Quyết định 4076/QĐ-UBND năm 2012 về giao chỉ tiêu kế hoạch cho Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 4076/QĐ-UBND năm 2012 giao chỉ tiêu kế hoạch cho Chương trình


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4076/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NĂM 2012

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 12 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 540/QĐ-BKHĐT ngày 03 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 1222/QĐ-BTC ngày 17 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012 và Quyết định số 2880/QĐ-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ năm 2012;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 6053/TTr-SKHĐT ngày 23 tháng 7 năm 2012 và ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn 6822/STC-NS ngày 19 tháng 7 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho Thủ trưởng các sở - ngành và Ủy ban nhân dân quận - huyện, các trường, hội, chỉ tiêu kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012 như sau:

1. Nhiệm vụ của các Chương trình mục tiêu quốc gia và dự án lớn của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2012 (Biểu số 1: đính kèm);

2. Tổng hợp kinh phí và danh mục các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012 của thành phố (Biểu số 2: đính kèm), cụ thể:

Tổng số kế hoạch năm 2012: 211.158 triệu đồng, chia ra:

+ Vốn đầu tư phát triển: 3.550 triệu đồng (trong đó, Trung ương phân bổ: 2.000 triệu đồng, địa phương bổ sung: 1.550 triệu đồng).

+ Vốn sự nghiệp: 207.608 triệu đồng (trong đó, Trung ương phân bổ: 134.840 triệu đồng, địa phương bổ sung: 72.768 triệu đồng).

3. Biểu chi tiết giao kế hoạch năm 2012 của các đơn vị liên quan (đính kèm).

Điều 2. Sau khi nhận được chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 ban hành kèm theo Quyết định này, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan ngang Sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Giám đốc các doanh nghiệp và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành phân bổ, giao chỉ tiêu cho các đơn vị trực thuộc theo đúng chỉ tiêu kế hoạch được giao; tổ chức thực hiện và định kỳ hàng quý báo cáo tiến độ gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân Thành phố; trường hợp có yêu cầu điều chỉnh, bổ sung, phải trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan ngang Sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Giám đốc các doanh nghiệp và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố về những trì trệ hoặc thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chỉ tiêu được giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan ngang Sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Giám đốc các doanh nghiệp và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Hồng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4076/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4076/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/08/2012
Ngày hiệu lực09/08/2012
Ngày công báo15/09/2012
Số công báoSố 45
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4076/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4076/QĐ-UBND năm 2012 giao chỉ tiêu kế hoạch cho Chương trình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4076/QĐ-UBND năm 2012 giao chỉ tiêu kế hoạch cho Chương trình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4076/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thị Hồng
        Ngày ban hành09/08/2012
        Ngày hiệu lực09/08/2012
        Ngày công báo15/09/2012
        Số công báoSố 45
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4076/QĐ-UBND năm 2012 giao chỉ tiêu kế hoạch cho Chương trình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4076/QĐ-UBND năm 2012 giao chỉ tiêu kế hoạch cho Chương trình

            • 09/08/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/09/2012

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/08/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực