Quyết định 419/QĐ-SNN

Quyết định 419/QĐ-SNN năm 2010 về danh mục chỉ tiêu kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cơ sở chế biến cá khô, mắm cá tại An Giang

Quyết định 419/QĐ-SNN năm 2010 danh mục chỉ tiêu kiểm tra điều kiện đảm bảo đã được thay thế bởi Quyết định 38/2011/QĐ-UBND xử lý quy định quy chuẩn kỹ thuật địa phương và được áp dụng kể từ ngày 15/09/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 419/QĐ-SNN năm 2010 danh mục chỉ tiêu kiểm tra điều kiện đảm bảo


UBND TỈNH AN GIANG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 419/QĐ-SNN

Long Xuyên, ngày 14 tháng 6 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CHỈ TIÊU KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM CƠ SỞ CHẾ BIẾN CÁ KHÔ, MẮM CÁ TẠI AN GIANG

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang;

Căn cứ Thông tư 56/2009//TT-BNNPTNT ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản trước khi đưa ra thị trường;

Căn cứ Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 2 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương: Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cho sản phẩm cá khô và mắm cá An Giang;

Xét đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tại Tờ trình số 34b/TTr-QLCL ngày 14 tháng 6 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này:

1. Danh mục chỉ tiêu kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cơ sở chế biến cá khô An Giang (phụ lục 1)

2. Danh mục chỉ tiêu kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cơ sở chế biến mắm cá An Giang (phụ lục 2)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, Phòng Kinh tế, thị xã, thành phố, Chủ cơ sở, doanh nghiệp chế biến cá khô, mắm cá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Trang Web của Sở NN&PTNT;
- Ban quản lý dự án Thủy sản;
- Lưu: VT; (Chi cục QLCLNLS&TS)

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Thị Hòa

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 419/QĐ-SNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu419/QĐ-SNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/06/2010
Ngày hiệu lực24/06/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/09/2011
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 419/QĐ-SNN

Lược đồ Quyết định 419/QĐ-SNN năm 2010 danh mục chỉ tiêu kiểm tra điều kiện đảm bảo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 419/QĐ-SNN năm 2010 danh mục chỉ tiêu kiểm tra điều kiện đảm bảo
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu419/QĐ-SNN
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýPhạm Thị Hòa
        Ngày ban hành14/06/2010
        Ngày hiệu lực24/06/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/09/2011
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 419/QĐ-SNN năm 2010 danh mục chỉ tiêu kiểm tra điều kiện đảm bảo

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 419/QĐ-SNN năm 2010 danh mục chỉ tiêu kiểm tra điều kiện đảm bảo