Nghị quyết 42/2008/NQ-HĐND

Quyết định 42/2008/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 42/2008/QĐ-UBND Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2009 Bình Định


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/2008/NQ-HĐND

Quy Nhơn, ngày 12 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT NĂM 2009 CỦA HĐND TỈNH BÌNH ĐỊNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành Quy chế hoạt động của HĐND;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND, UBND;

Sau khi xem xét Tờ trình số 107/TTr-UBND ngày 05/12/2008 của UBND tỉnh về Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2008 của HĐND tỉnh Bình Định; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2009 của HĐND tỉnh Bình Định (có Chương trình cụ thể kèm theo).

Điều 2. UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành liên quan chuẩn bị chu đáo các báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh trong năm 2009 xem xét thông qua.

Trong trường hợp xét thấy không đảm bảo tiến độ và chất lượng soạn thảo hoặc không còn cần thiết phải ban hành nghị quyết (theo quy định tại khoản 1, Điều 13 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ) thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có thể đề nghị đưa văn bản ra khỏi chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh. Khi xét thấy cần thiết, HĐND tỉnh bổ sung chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh.

Điều 3. Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh và các cơ quan có liên quan theo trách nhiệm triển khai thực hiện.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Khóa X, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 12/12/2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vũ Hoàng Hà

 

DANH MỤC

CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2009
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 42/2008/NQ-HĐND ngày 12/12/2008 của HĐND tỉnh)

SỐ TT

NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT

CƠ QUAN TRÌNH

Dự kiến thời gian thông qua

1

Nghị quyết về Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009

UBND tỉnh

Đầu tháng 7/2009

2

Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng cuối năm 2009

UBND tỉnh

Đầu tháng 7/2009

3

Nghị quyết về Điều chỉnh, bổ sung giá các loại đất trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh

Đầu tháng 7/2009

4

Nghị quyết về Ban hành, sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh

Đầu tháng 7/2009

5

Nghị quyết về Quy hoạch chung đô thị Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn theo hướng đạt chuẩn đô thị loại IV (thị xã Bồng Sơn).

UBND tỉnh

Đầu tháng 7/2009

6

Nghị quyết về Quy hoạch chung đô thị Bình Định, huyện An Nhơn theo hướng đạt chuẩn đô thị loại IV (thị xã An Nhơn).

UBND tỉnh

Đầu tháng 7/2009

7

Nghị quyết về thông qua Quy hoạch tổng thể quản lý chất thải rắn đô thị và KCN trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh

Đầu tháng 7/2009

8

Nghị quyết về Quy hoạch đất dành cho hoạt động thể dục thể thao đến năm 2020

UBND tỉnh

Đầu tháng 7/2009

9

Nghị quyết về Đề án xây dựng phát triển mạng lưới khuyến công (huyện- xã) trên địa bàn tỉnh Bình Định

UBND tỉnh

Đầu tháng 7/2009

10

Nghị quyết về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định kèm theo Nghị quyết số 35/2007/NQ-HĐND ngày 19/12/2007 của HĐND tỉnh về chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ các hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Bình Định

TT HĐND tỉnh

Đầu tháng 7/2009

11

Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010

UBND tỉnh

Đầu tháng 12/2009

12

Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2010

UBND tỉnh

Đầu tháng 12/2009

13

Nghị quyết về dự toán ngân sách năm 2010 và phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2010

UBND tỉnh

Đầu tháng 12/2009

14

Nghị quyết về phê duyệt quyết toán ngân sách địa phương năm 2008

UBND tỉnh

Đầu tháng 12/2009

15

Nghị quyết về Ban hành, sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh

Đầu tháng 12/2009

16

Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2010

UBND tỉnh

Đầu tháng 12/2009

17

Nghị quyết về Chính sách hỗ trợ xây dựng phát triển chợ nông thôn, chợ đầu mối nông sản để thúc đẩy lưu thông hàng hóa, phát triển thị trường nông thôn

UBND tỉnh

Đầu tháng 12/2009

18

Nghị quyết về biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2010

UBND tỉnh

Đầu tháng 12/2009

19

Nghị quyết về chia tách một số đơn vị hành chính xã, phường

UBND tỉnh

Đầu tháng 12/2009

20

Nghị quyết về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2010

TT HĐND tỉnh

Đầu tháng 12/2009

21

Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát năm 2010 của HĐND tỉnh

TT HĐND tỉnh

Đầu tháng 12/2009

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 42/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu42/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2008
Ngày hiệu lực22/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 42/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Quyết định 42/2008/QĐ-UBND Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2009 Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 42/2008/QĐ-UBND Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2009 Bình Định
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu42/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýVũ Hoàng Hà
        Ngày ban hành12/12/2008
        Ngày hiệu lực22/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 42/2008/QĐ-UBND Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2009 Bình Định

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 42/2008/QĐ-UBND Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2009 Bình Định

           • 12/12/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/12/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực