Quyết định 4226/2001/QĐ-UB

Quyết định 4226/2001/QĐ-UB về Bộ đơn giá khảo sát xây dựng do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành

Quyết định 4226/2001/QĐ-UB về Bộ đơn giá khảo sát xây dựng đã được thay thế bởi Quyết định 4246/2006/QĐ-UBND về Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát xây và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 4226/2001/QĐ-UB về Bộ đơn giá khảo sát xây dựng


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4226/2001/QĐ-UB

Hải Dương ngày 19 tháng 12 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ ĐƠN GIÁ KHẢO SÁT XÂY DỰNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND & UBND (sửa đổi) ngày 21 – 6 – 1994;

- Căn cứ Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8 – 7 – 1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 5 – 5 - 2000 của Chính phủ.

- Xét đề nghị của Sở Xây dựng Hải Dương tại tờ trình số 108/TT ngày 05 – 12 – 2001.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Bộ đơn giá khảo sát xây dựng của tỉnh Hải Dương”

Điều 2: Giao cho Giám đốc Sở Xây dựng Hải Dương hướng dẫn thực hiện Bộ đơn giá chủ trì cùng các ngành có liên quan nghiên cứu, xác định điều chỉnh chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công để lập dự toán khi có những thay đổi về định mức đầu tư, giá và tiền lương theo các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương; xây dựng những đơn giá xây dựng cơ bản chưa có trong Bộ đơn giá này trình UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 – 01 – 2002.

Các ông Chánh văn phòng HĐND & UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN TỈNH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Xuyên

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4226/2001/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4226/2001/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2001
Ngày hiệu lực01/01/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2007
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4226/2001/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 4226/2001/QĐ-UB về Bộ đơn giá khảo sát xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4226/2001/QĐ-UB về Bộ đơn giá khảo sát xây dựng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4226/2001/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýBùi Văn Xuyên
        Ngày ban hành19/12/2001
        Ngày hiệu lực01/01/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2007
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 4226/2001/QĐ-UB về Bộ đơn giá khảo sát xây dựng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 4226/2001/QĐ-UB về Bộ đơn giá khảo sát xây dựng