Quyết định 4246/2006/QĐ-UBND

Quyết định 4246/2006/QĐ-UBND về Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Quyết định 4246/2006/QĐ-UBND về Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát xây đã được thay thế bởi Quyết định 01/2008/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Hải Dương và được áp dụng kể từ ngày 18/01/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 4246/2006/QĐ-UBND về Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát xây


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4246/2006/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 11 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN KHẢO SÁT XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số: 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005; Nghị định số: 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số: 28/2005/QĐ-BXD ngày 10 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng v/v ban hành Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc sở Xây dựng tại Tờ trình số: 146/TTr - SXD ngày 29 tháng 11 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Điều 2. Giao cho Giám đốc sở Xây dựng hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện đơn giá, chủ trì cùng các ngành có liên quan nghiên cứu, xác định điều chỉnh chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công để lập dự toán khi có những thay đổi về định mức vật tư, giá và tiền lương theo các hướng dẫn của các Bộ, Ngành Trung ương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 và thay thế cho Quyết định số: 4226/2001/QĐ-UB ngày 19/12/2001 của UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Chủ đầu tư các dự án xây dựng công trình và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phan Nhật Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4246/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4246/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2006
Ngày hiệu lực01/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/01/2008
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4246/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4246/2006/QĐ-UBND về Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát xây


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 4246/2006/QĐ-UBND về Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát xây
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu4246/2006/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
       Người kýPhan Nhật Bình
       Ngày ban hành11/12/2006
       Ngày hiệu lực01/01/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/01/2008
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 4246/2006/QĐ-UBND về Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát xây

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 4246/2006/QĐ-UBND về Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát xây