Quyết định 425/2000/QĐ-TCBĐ

Quyết định 425/2000/QĐ-TCBĐ sửa đổi mục b, khoản 2.1, Điều 22 Thể lệ dịch vụ tiết kiệm bưu điện do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành

Quyết định 425/2000/QĐ-TCBĐ sửa đổi mục b, khoản 2.1, Điều 22 Thể lệ dịch vụ tiết kiệm bưu điện đã được thay thế bởi Quyết định 06/2006/QĐ-BBCVT danh mục văn bản pháp luật Bộ Bưu chính Viễn thông đã hết hiệu lực pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 11/03/2006.

Nội dung toàn văn Quyết định 425/2000/QĐ-TCBĐ sửa đổi mục b, khoản 2.1, Điều 22 Thể lệ dịch vụ tiết kiệm bưu điện


TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 425/2000/QĐ-TCBĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN SỐ 425/2000/QĐ-TCBĐ NGÀY 12 THÁNG 5 NĂM 2000 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỤC B, KHOẢN 2.1, ĐIỀU 22 THỂ LỆ DỊCH VỤ TIẾT KIỆM BƯU ĐIỆN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN

Căn cứ Nghị định số 12/CP ngày 11/3/1996 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Bưu điện;
Căn cứ Nghị định số 109/1997/NĐ-CP ngày12/11/1997 của Chính phủ về Bưu chính và Viễn thông;
Căn cứ Quyết định số 215/1998/QĐ-TTg ngày 4/11/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn tiền gửi tiết kiệm bưu điện;
Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại công văn số 1910/BC ngày 27/5/2000;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách bưu điện,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay sửa đổi mục b) khoản 2.1 Điều 22 Thể lệ dịch vụ tiết kiệm bưu điện ban hành kèm theo Quyết định số 482/1999/QĐ-TCBĐ ngày 24/7/1999 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện như sau:

b) Nếu người gửi không đến rút tiền và không có yêu cầu gì khác thì doanh nghiệp tự động nhập lãi vào gốc. Số tiền gửi tiết kiệm mới sẽ được chuyển sang kỳ hạn mới theo kỳ hạn đã gửi và được hưởng lãi suất tiết kiệm có kỳ hạn tương ứng công bố tại thời điểm chuyển kỳ hạn.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách bưu điện, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục Bưu điện, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt nam và Giám đốc Công ty Dịch vụ tiết kiệm bưu điện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Mai Liêm Trực

(Đã ký)

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 425/2000/QĐ-TCBĐ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu425/2000/QĐ-TCBĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/05/2000
Ngày hiệu lực12/05/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/03/2006
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 425/2000/QĐ-TCBĐ

Lược đồ Quyết định 425/2000/QĐ-TCBĐ sửa đổi mục b, khoản 2.1, Điều 22 Thể lệ dịch vụ tiết kiệm bưu điện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 425/2000/QĐ-TCBĐ sửa đổi mục b, khoản 2.1, Điều 22 Thể lệ dịch vụ tiết kiệm bưu điện
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu425/2000/QĐ-TCBĐ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Bưu điện
        Người kýMai Liêm Trực
        Ngày ban hành12/05/2000
        Ngày hiệu lực12/05/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/03/2006
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 425/2000/QĐ-TCBĐ sửa đổi mục b, khoản 2.1, Điều 22 Thể lệ dịch vụ tiết kiệm bưu điện

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 425/2000/QĐ-TCBĐ sửa đổi mục b, khoản 2.1, Điều 22 Thể lệ dịch vụ tiết kiệm bưu điện