Quyết định 426/QĐ-NHPT

Quyết định 426/QĐ-NHPT năm 2009 công bố thủ tục giải quyết công việc của hệ thống Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 426/QĐ-NHPT năm 2009 thủ tục giải quyết công việc Ngân hàng Phát triển VN


NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 426/QĐ-NHPT

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

- Căn cứ Quyết định số 108/2006/QĐ-TTg ngày 19/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT);

- Căn cứ Quyết định số 110/2006/QĐ-TTg ngày 19/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của NHPT;

- Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007-2010;

- Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 4/1/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007-2010;

- Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục giải quyết công việc thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHPT tại công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30/6/2009;

- Xét đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện đề án 30 của NHPT,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục giải quyết công việc của hệ thống Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

1. Trường hợp thủ tục giải quyết công việc nêu tại Quyết định này được NHPT sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục giải quyết công việc mới được ban hành thì áp dụng đúng quy định và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục giải quyết công việc do NHPT ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của NHPT và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Tổ công tác thực hiện đề án 30 của NHPT có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Ban, Trung tâm, các đơn vị có liên quan thường xuyên cập nhật để trình Tổng Giám đốc công bố những thủ tục giải quyết công việc nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục giải quyết công việc này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục giải quyết công việc có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục giải quyết công việc nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Tổ Công tác thực hiện đề án 30 của NHPT có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các Ban, Trung tâm, các đơn vị có liên quan trình Tổng Giám đốc NHPT công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện thủ tục giải quyết công việc chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Tổ trưởng Tổ Công tác thực hiện đề án 30 của NHPT, thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc NHPT chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch HĐQL;
- TGĐ, các Phó TGĐ;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Tổ Công tác chuyên trách cải cách hành chính của Thủ tướng Chính phủ;
- Các thành viên TCT30;
- Lưu: VP, TCT30(6)

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Dũng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 426/QĐ-NHPT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu426/QĐ-NHPT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/08/2009
Ngày hiệu lực12/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 426/QĐ-NHPT

Lược đồ Quyết định 426/QĐ-NHPT năm 2009 thủ tục giải quyết công việc Ngân hàng Phát triển VN


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 426/QĐ-NHPT năm 2009 thủ tục giải quyết công việc Ngân hàng Phát triển VN
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu426/QĐ-NHPT
        Cơ quan ban hànhNgân hàng phát triển Việt Nam
        Người kýNguyễn Quang Dũng
        Ngày ban hành12/08/2009
        Ngày hiệu lực12/08/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 426/QĐ-NHPT năm 2009 thủ tục giải quyết công việc Ngân hàng Phát triển VN

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 426/QĐ-NHPT năm 2009 thủ tục giải quyết công việc Ngân hàng Phát triển VN

            • 12/08/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/08/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực