Quyết định 43/2000/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định 43/2000/QĐ-BNN-TCCB thành lập Văn phòng CITES Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Quyết định 43/2000/QĐ-BNN-TCCB thành lập Văn phòng CITES Việt Nam đã được thay thế bởi Quyết định 07/2007/QĐ-BNN thành lập Cơ quan quản lý Công ước buôn bán quốc tế động vật thực vật hoang dã nguy cấp và được áp dụng kể từ ngày 16/02/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 43/2000/QĐ-BNN-TCCB thành lập Văn phòng CITES Việt Nam


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 43/2000/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP VĂN PHÒNG CITES VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với tổ chức Traffic South East Asia ( theo dõi buôn bán động thực vật hoang dã Đông Nam á), ký ngày 9 tháng 3 năm 2000;
Xét đề nghị của Cục Kiểm lâm tại công văn số 170/KL-BTTN ngày 28/3/2000;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Nay thành lập cơ quan thảm quyền quản lý CITES Việt Nam, gọi tắt là Văn phòng CITES Việt Nam trực thuộc Cục Kiểm lâm.

Tên giao dịch quốc tế: VIETNAM CITES MANAGEMENT AUTHORITY

Điều 2.-Văn phòng CITES là bộ phận thường trực của cơ quan thẩm quyền Việt Nam trong việc thực thi Công ước CITES (Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp). Văn phòng có chức năng tham mưu cho Cục trưởng Cục Kiểm lâm tổ chức và thực hiện các điều khoản của Công ước và các nội dung liên quan đến Công ước được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn uỷ quyền.

Văn phòng có các nhiệm vụ sau:

1/ Thường xuyên liên hệ với Ban thư ký CITES và cơ quan thẩm quyền quản lý CITES của các nước thành viên liên quan: Gửi báo cáo định kỳ, tiếp nhận văn bản, trao đổi thông tin, phối hợp tham gia chuẩn bị các cuộc hội nghị, hội thảo của vùng và hội nghị các nước thành viên, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của Công ước.

2/ Hướng dẫn và giám sát các trại nuôi động vật hoang dã và các vườn ươm thực vật rừng (có tham gia xuất nhập khẩu) để thực hiện đúng các quy định của Luật trong nước và quốc tế.

3/ Tổ chức hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán động, thực vật hoang dã cũng như việc thực thi pháp luật; đề xuất các biện pháp nhằm ngăn chặn việc khai thác, sử dụng, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép động, thực vật hoang dã trong xuất nhập khẩu; góp phần bảo vệ có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên quốc gia, trước hết là các loài có nguy cơ tuyệt chủng.

4/ Tổ chức tuyên truyền về Công ước CITES cũng như luật pháp quốc gia liên quan đến việc xuất nhập khẩu các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp; tổ chức đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ hàng năm cho các đối tượng trong và ngoài ngành tham gia thực thi Công ước CITES.

5/ Thực hiện việc cấp giấy phép CITES hoặc chứng chỉ xuất nhập khẩu động, thực vật hoang dã theo đúng luật pháp quốc gia và phù hợp với Công ước CITES đảm bảo không gây hại cho sự tồn tại của chúng trong tự nhiên.

Điều 3.- Văn phòng CITES có biên chế 05 người, lấy trong biên chế của lực lượng kiểm lâm và giao cho Trưởng phòng Bảo tồn thiên nhiên phụ trách. Trong năm đầu được sử dụng 02 biên chế hiện có của Cục Kiểm lâm và tuyển 03 hợp đồng do tổ chức Traffic South East Asia tài trợ về tiền lương.

Điều 4.- Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5.- Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kiểm lâm và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 5
- Lưu VP. TCCB

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG
 
Nguyễn văn Đẳng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 43/2000/QĐ-BNN-TCCB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu43/2000/QĐ-BNN-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/04/2000
Ngày hiệu lực04/05/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/12/2007
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 43/2000/QĐ-BNN-TCCB

Lược đồ Quyết định 43/2000/QĐ-BNN-TCCB thành lập Văn phòng CITES Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 43/2000/QĐ-BNN-TCCB thành lập Văn phòng CITES Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu43/2000/QĐ-BNN-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Văn Đẳng
        Ngày ban hành19/04/2000
        Ngày hiệu lực04/05/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/12/2007
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 43/2000/QĐ-BNN-TCCB thành lập Văn phòng CITES Việt Nam

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 43/2000/QĐ-BNN-TCCB thành lập Văn phòng CITES Việt Nam