Quyết định 43/2001/QĐ-BGD&ĐT

Quyết định 43/2001/QĐ-BGD&ĐT về Chương trình tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Quyết định 43/2001/QĐ-BGD&ĐT Chương trình tiểu học đã được thay thế bởi Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT chương trình giáo dục phổ thông và được áp dụng kể từ ngày 27/08/2006.

Nội dung toàn văn Quyết định 43/2001/QĐ-BGD&ĐT Chương trình tiểu học


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 43/2001/QĐ-BGD&ĐT

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ vào Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30/31994 của Chính phủ quy định nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30/8/2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Chỉ thị số 14/2001/CT-TTg ngày 11/6/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông thực hiện Nghị quyết số 40/2000/QH10 của Quốc hội;
Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng thẩm định chương trình tiểu học các môn học;
Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thẩm định chương trình tiểu học;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tiểu học;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình tiểu học áp dụng thống nhất trong cả nước theo tiến độ quy định trong Chỉ thị số 14/2001/CT-TTg ngày 11/6/2001 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tiểu học có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện quyết định này.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tiểu học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Huỳnh Mai

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 43/2001/QĐ-BGD&ĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu43/2001/QĐ-BGD&ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/11/2001
Ngày hiệu lực24/11/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/08/2006
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 43/2001/QĐ-BGD&ĐT

Lược đồ Quyết định 43/2001/QĐ-BGD&ĐT Chương trình tiểu học


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 43/2001/QĐ-BGD&ĐT Chương trình tiểu học
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu43/2001/QĐ-BGD&ĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýĐặng Huỳnh Mai
        Ngày ban hành09/11/2001
        Ngày hiệu lực24/11/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/08/2006
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 43/2001/QĐ-BGD&ĐT Chương trình tiểu học

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 43/2001/QĐ-BGD&ĐT Chương trình tiểu học