Quyết định 4331/2002/QĐ-BGTVT

Quyết định 4331/2002/QĐ-BGTVT sửa đổi Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 224-01 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quyết định 4331/2002/QĐ-BGTVT sửa đổi Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 224-01 đã được thay thế bởi Thông tư 10/2009/TT-BGTVT kiểm tra an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và được áp dụng kể từ ngày 08/08/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 4331/2002/QĐ-BGTVT sửa đổi Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 224-01


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4331/2002/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG TIÊU CHUẨN NGÀNH 22 TCN 224-01

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ khoản 6 điều 50 của Luật Giao thông đường bộ ngày 29/6/2001;

Căn cứ theo điều 10, chương 2 của Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá số 18/1999/PL-UBTVQH10 ngày 24/12/1999 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22/3/1994 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quản lý Nhà nước và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP ngày 19/11/2002 của Chính phủ về các giải pháp kiềm chế gia tăng và tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông;

Theo đề nghị của các ông: Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Vận tải và Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ sung thêm mục 5 "Kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ôtô khách có thời gian sử dụng từ 15 năm trở lên và ôtô tải có thời gian sử dụng từ 20 năm trở lên" vào Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 224-01 "Tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ" ban hành kèm theo Quyết định số 4134/2001/QĐ-BGTVT ngày 05 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải như sau:

5. Kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ôtô khách có thời gian sử dụng từ 15 năm trở lên và ôtô tải có thời gian sử dụng từ 20 năm trở lên:

- Tất cả các ôtô khách (bao gồm các ôtô chở người trên 09 chỗ ngồi kể cả chỗ người lái) có thời gian sử dụng tính từ năm sản xuất từ 15 năm trở lên, và ôtô tải các loại (bao gồm ôtô tải, tải chuyên dùng) có thời gian sử dụng tính từ năm sản xuất từ 20 năm trở lên phải được kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường giữa kỳ, vào thời điểm sau 03 tháng kể từ lần kiểm định trước đó, tại Trạm Đăng kiểm quản lý Sổ kiểm định. Kiểm tra giữa kỳ phải thực hiện đầy đủ các hạng mục quy định trong tiêu chuẩn.

- Nếu kết quả kiểm tra giữa kỳ thoả mãn tiêu chuẩn, phương tiện sẽ được cấp tiếp Giấy Chứng nhận và Tem kiểm định ATKT & BVMT có thời hạn 3 tháng;

- Nếu kết quả kiểm tra định kỳ và giữa kỳ không thoả mãn tiêu chuẩn, phương tiện được phép sửa chữa, khắc phục để kiểm tra lại. Nếu lần kiểm tra thứ hai phương tiện vẫn không thoả mãn tiêu chuẩn thì sẽ không đượcphép bảo dưỡng, sửa chữa để tham gia giao thông nữa.

Điều 2. Trong khi chờ quy định của Bộ Tài chính, các lần kiểm tra giữa kỳ không thu phí kiểm định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2003.

Điều 4. Các ông: Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Vận tải, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giao thông công chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Công báo
- Lưu HC, KHCN

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
THỨ TRƯỞNG

Trần Doãn Thọ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4331/2002/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4331/2002/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2002
Ngày hiệu lực01/01/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/08/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4331/2002/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 4331/2002/QĐ-BGTVT sửa đổi Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 224-01


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 4331/2002/QĐ-BGTVT sửa đổi Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 224-01
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu4331/2002/QĐ-BGTVT
       Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
       Người kýTrần Doãn Thọ
       Ngày ban hành24/12/2002
       Ngày hiệu lực01/01/2003
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/08/2009
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 4331/2002/QĐ-BGTVT sửa đổi Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 224-01

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 4331/2002/QĐ-BGTVT sửa đổi Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 224-01