Quyết định 435/QĐ-BTTTT

Quyết định 435/QĐ-BTTTT năm 2010 chỉ định phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 435/QĐ-BTTTT năm 2010 chỉ định phòng đo kiểm


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 435/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH PHÒNG ĐO KIỂM

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 50/2006/QĐ-BBCVT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) quy định về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định phòng đo kiểm:

PHÒNG ĐO KIỂM SEV
Thuộc: CÔNG TY TNHH SAMSUNG ELECTRONICS VIỆT NAM

đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-BBCVT với danh mục được chỉ định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu đối với phòng đo kiểm được chỉ định theo quy định hiện hành.

Điều 3. Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực trong thời hạn 03 (ba) năm kể từ ngày ký ban hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Trung tâm Thông tin (để đăng website);
- Các Tổ chức chứng nhận hợp quy (để thực hiện);
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH
(Kèm theo Quyết định số 435/QĐ-BTTTT ngày 02 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

1. Tên phòng đo kiểm được chỉ định:

Phòng đo kiểm SEV
Thuộc: Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam

Giấy chứng nhận đầu tư số 212043.000127 do Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 25/3/2008, thay đổi lần 1 ngày 18/6/2008.

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Yên Phong I, xã Trung Yên, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

2. Danh mục được chỉ định:

TT

Danh mục

Quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn, chỉ tiêu kỹ thuật

1.

Thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất công cộng

TCN 68 - 221 : 2004 (*)

TCN 68 - 245 : 2006 (**)

Ghi chú:

- (*): Không áp dụng cho các chỉ tiêu kỹ thuật tại các mục: 4.2.2, 4.2.11, 4.2.12, 4.2.13, 4.2.14 của TCN 68-221:2004;

- (**): Không áp dụng cho các chỉ tiêu kỹ thuật tại các mục: 4.2.4, 4.2.10, 4.2.13 của TCN 68-245:2006.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 435/QĐ-BTTTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu435/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/04/2010
Ngày hiệu lực02/04/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/04/2013
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 435/QĐ-BTTTT

Lược đồ Quyết định 435/QĐ-BTTTT năm 2010 chỉ định phòng đo kiểm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 435/QĐ-BTTTT năm 2010 chỉ định phòng đo kiểm
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu435/QĐ-BTTTT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýNguyễn Thành Hưng
        Ngày ban hành02/04/2010
        Ngày hiệu lực02/04/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/04/2013
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 435/QĐ-BTTTT năm 2010 chỉ định phòng đo kiểm

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 435/QĐ-BTTTT năm 2010 chỉ định phòng đo kiểm

            • 02/04/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/04/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực