Quyết định 44/2006/QĐ-BBCVT

Quyết định 44/2006/QĐ-BBCVT Quy định chứng nhận và công bố phù hợp tiêu chuẩn đối với sản phẩm thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông" do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

Quyết định 44/2006/QĐ-BBCVT chứng nhận công bố phù hợp tiêu chuẩn sản phẩm thuộc quản lý chuyên ngành Bộ Bưu chính, Viễn thông đã được thay thế bởi Thông tư 06/2009/TT-BTTTT chứng nhận hợp quy công bố hợp quy sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin truyền thông và được áp dụng kể từ ngày 01/06/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 44/2006/QĐ-BBCVT chứng nhận công bố phù hợp tiêu chuẩn sản phẩm thuộc quản lý chuyên ngành Bộ Bưu chính, Viễn thông


BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 44/2006/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 3 tháng 11 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH "QUY ĐỊNH CHỨNG NHẬN VÀ CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN ĐỐI VỚI SẢN PHẨM THUỘC QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG"

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Căn cứ Nghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về Viễn thông;
Căn cứ Nghị định số 24/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về tần số vô tuyến điện;
Căn cứ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định quản lý nhà nước về chất lượng hàng hóa;
Xét Tờ trình số 31/QLCL-CLSP ngày 12 tháng 9 năm 2006 của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học – Công nghệ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế
,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định chứng nhận và công bố phù hợp tiêu chuẩn đối với sản phẩm thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười lăm (15) ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Quyết định này thay thế cho Quyết định số 285/2000/QĐ-TCBĐ ngày 29 tháng 3 năm 2000 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành “Quy định về chứng nhận hợp chuẩn vật tư, thiết bị bưu chính, viễn thông”, Quyết định số 41/2004/QĐ-BBCVT ngày 05 tháng 10 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành quy định về tem phù hợp tiêu chuẩn thiết bị viễn thông, Quyết định số 42/2004/QĐ-BBCVT ngày 05 tháng 10 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành “Danh mục thiết bị viễn thông bắt buộc gắn tem phù hợp tiêu chuẩn”, Quyết định số 43/2004/QĐ-BBCVT ngày 05 tháng 10 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành mẫu tem phù hợp tiêu chuẩn, Quyết định số 22/2005/QĐ-BBCVT ngày 30 tháng 6 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc sửa đổi Quyết định số 42/2004/QĐ-BBCVT ngày 05 tháng 10 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành “Danh mục thiết bị viễn thông bắt buộc gắn tem phù hợp tiêu chuẩn”.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học – Công nghệ, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông và các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và sử dụng sản phẩm điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

BỘ TRƯỞNG
Đỗ Trung Tá

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 44/2006/QĐ-BBCVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu44/2006/QĐ-BBCVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/11/2006
Ngày hiệu lực03/12/2006
Ngày công báo18/11/2006
Số công báoTừ số 19 đến số 20
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/08/2009
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 44/2006/QĐ-BBCVT

Lược đồ Quyết định 44/2006/QĐ-BBCVT chứng nhận công bố phù hợp tiêu chuẩn sản phẩm thuộc quản lý chuyên ngành Bộ Bưu chính, Viễn thông


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 44/2006/QĐ-BBCVT chứng nhận công bố phù hợp tiêu chuẩn sản phẩm thuộc quản lý chuyên ngành Bộ Bưu chính, Viễn thông
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu44/2006/QĐ-BBCVT
    Cơ quan ban hànhViễn thông, Bộ Bưu chính
    Người ký***, Đỗ Trung Tá
    Ngày ban hành03/11/2006
    Ngày hiệu lực03/12/2006
    Ngày công báo18/11/2006
    Số công báoTừ số 19 đến số 20
    Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/08/2009
    Cập nhật5 năm trước

    Văn bản được dẫn chiếu

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Quyết định 44/2006/QĐ-BBCVT chứng nhận công bố phù hợp tiêu chuẩn sản phẩm thuộc quản lý chuyên ngành Bộ Bưu chính, Viễn thông

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 44/2006/QĐ-BBCVT chứng nhận công bố phù hợp tiêu chuẩn sản phẩm thuộc quản lý chuyên ngành Bộ Bưu chính, Viễn thông