Quyết định 22/2005/QĐ-BBCVT

Quyết định 22/2005/QĐ-BBCVT sửa đổi quyết định 42/2004/QĐ-BBCVT về "Danh mục thiết bị viễn thông bắt buộc gắn tem phù hợp tiêu chuẩn" do Bộ trưởng Bộ bưu chính Viễn thông ban hành

Quyết định 22/2005/QĐ-BBCVT danh mục thiết bị viễn thông bắt buộc gắn tem phù hợp tiêu chuẩn sửa đổi QĐ 42/2004/QĐ-BBCVT đã được thay thế bởi Quyết định 44/2006/QĐ-BBCVT chứng nhận công bố phù hợp tiêu chuẩn sản phẩm thuộc quản lý chuyên ngành Bộ Bưu chính, Viễn thông và được áp dụng kể từ ngày 03/12/2006.

Nội dung toàn văn Quyết định 22/2005/QĐ-BBCVT danh mục thiết bị viễn thông bắt buộc gắn tem phù hợp tiêu chuẩn sửa đổi QĐ 42/2004/QĐ-BBCVT


BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 22/2005/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 42/2004/QĐ-BBCVT NGÀY 05/10/2004 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG BAN HÀNH “DANH MỤC THIẾT BỊ VIỄN THÔNG BẮT BUỘC GẮN TEM PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN” 

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về Viễn thông;
Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3131/VPCP-CCHC ngày 8 tháng 6 năm 2005 về việc không dán tem hợp chuẩn đối với điện thoại di động nhập khẩu;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điểm 2 Mục 1 tại Danh mục thiết bị viễn thông bắt buộc gắn tem phù hợp tiêu chuẩn ban hành kèm theo Quyết định số 42/2004/QĐ-BBCVT ngày 5 tháng 10 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông như sau: “2. Thiết bị đầu cuối di động cầm tay (không áp dụng đối với thiết bị nhập khẩu)”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh văn phòng, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông và các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh nhập khẩu thiết bị viễn thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Lê Nam Thắng

(Đã ký)

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/2005/QĐ-BBCVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu22/2005/QĐ-BBCVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2005
Ngày hiệu lực29/07/2005
Ngày công báo14/07/2005
Số công báoSố 14
Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/12/2006
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/2005/QĐ-BBCVT

Lược đồ Quyết định 22/2005/QĐ-BBCVT danh mục thiết bị viễn thông bắt buộc gắn tem phù hợp tiêu chuẩn sửa đổi QĐ 42/2004/QĐ-BBCVT


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 22/2005/QĐ-BBCVT danh mục thiết bị viễn thông bắt buộc gắn tem phù hợp tiêu chuẩn sửa đổi QĐ 42/2004/QĐ-BBCVT
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu22/2005/QĐ-BBCVT
       Cơ quan ban hànhViễn thông, Bộ Bưu chính
       Người ký***, Lê Nam Thắng
       Ngày ban hành30/06/2005
       Ngày hiệu lực29/07/2005
       Ngày công báo14/07/2005
       Số công báoSố 14
       Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/12/2006
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 22/2005/QĐ-BBCVT danh mục thiết bị viễn thông bắt buộc gắn tem phù hợp tiêu chuẩn sửa đổi QĐ 42/2004/QĐ-BBCVT

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 22/2005/QĐ-BBCVT danh mục thiết bị viễn thông bắt buộc gắn tem phù hợp tiêu chuẩn sửa đổi QĐ 42/2004/QĐ-BBCVT