Quyết định 44/2006/QĐ-BYT

Quyết định 44/2006/QĐ-BYT ban hành hướng dẫn chẩn đoán, xử trí và phòng lây nhiễm cúm A (H5N1) ở người do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Quyết định 44/2006/QĐ-BYT hướng dẫn chẩn đoán, xử trí và phòng lây nhiễm cúm A H5N1 ở người đã được thay thế bởi Quyết định 30/2008/QĐ-BYT hướng dẫn chẩn đoán, xử trí và phòng lây nhiễm cúm A (H5N1) ở ngườ và được áp dụng kể từ ngày 30/09/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 44/2006/QĐ-BYT hướng dẫn chẩn đoán, xử trí và phòng lây nhiễm cúm A H5N1 ở người


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 44/2006/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN, XỬ TRÍ VÀ PHÒNG LÂY NHIỄM CÚM A (H5N1) Ở NGƯỜI

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;
Xét Biên bản họp Hội đồng chuyên môn sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn chẩn đoán, xử trí và phòng lây nhiễm cúm A (H5N1) ngày 17, 18 tháng 11và ngày 23, 24 tháng 12 năm 2006;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Điều trị;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này “Hướng dẫn chẩn đoán, xử trí và phòng lây nhiễm cúm A (H5N1) ở người”

Điều 2.“Hướng dẫn chẩn đoán, xử trí và phòng lây nhiễm cúm A (H5N1) ở người” áp dụng cho tất cả các cơ sở khám chữa bệnh Nhà nước, bán công và tư nhân.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo. Bãi bỏ Quyết định số 37/2005/QĐ-BYT ngày 11/11/2005 ban hành “Hướng dẫn chẩn đoán, xử trí và phòng lây nhiễm viêm phổi do vi rút”.

Điều 4.Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Điều trị- Bộ Y tế; Giám đốc các Bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng y tế các ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VẰN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 44/2006/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu44/2006/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2006
Ngày hiệu lực07/02/2007
Ngày công báo23/01/2007
Số công báoTừ số 53 đến số 54
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/09/2008
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 44/2006/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 44/2006/QĐ-BYT hướng dẫn chẩn đoán, xử trí và phòng lây nhiễm cúm A H5N1 ở người


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 44/2006/QĐ-BYT hướng dẫn chẩn đoán, xử trí và phòng lây nhiễm cúm A H5N1 ở người
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu44/2006/QĐ-BYT
       Cơ quan ban hànhBộ Y tế
       Người kýNguyễn Thị Xuyên
       Ngày ban hành29/12/2006
       Ngày hiệu lực07/02/2007
       Ngày công báo23/01/2007
       Số công báoTừ số 53 đến số 54
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/09/2008
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 44/2006/QĐ-BYT hướng dẫn chẩn đoán, xử trí và phòng lây nhiễm cúm A H5N1 ở người

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 44/2006/QĐ-BYT hướng dẫn chẩn đoán, xử trí và phòng lây nhiễm cúm A H5N1 ở người