Quyết định 44/2008/QĐ-UBND

Quyết định 44/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND phường, xã kèm theo Quyết định 21/2008/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Quyết định 44/2008/QĐ-UBND sửa đổi trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông đã được thay thế bởi Quyết định 43/2010/QĐ-UBND Quy định tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo cơ chế và được áp dụng kể từ ngày 17/12/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 44/2008/QĐ-UBND sửa đổi trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 44/2008/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 10 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI UBND PHƯỜNG, XÃ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 21/2008/QĐ-UBND NGÀY 07 THÁNG 4 NĂM 2008 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2008 của UBND thành phố Đà Nẵng như sau:

1. Bãi bỏ việc áp dụng thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại UBND phường đối với hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai quy định tại các Điều 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 của Quy định.

2. Trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ của người sử dụng đất trên địa bàn phường đối với hồ sơ quy định tại các Điều 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 được thực hiện tại UBND quận, theo Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND quận, huyện ban hành kèm theo Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2008 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho:

1. Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất các quận, UBND các phường chịu trách nhiệm hướng dẫn người sử dụng đất trên địa bàn phường thực hiện nộp hồ sơ theo quy định tại Quyết định này.

2. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, giám sát tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân tại Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất các quận, huyện theo đúng quy định pháp luật.

3. Giám đốc Sở Nội vụ giúp Chủ tịch UBND thành phố theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định này tại UBND các quận, huyện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND các quận, Chủ tịch UBND các phường và các cơ quan, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 44/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu44/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/10/2008
Ngày hiệu lực30/10/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/10/2012
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 44/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 44/2008/QĐ-UBND sửa đổi trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 44/2008/QĐ-UBND sửa đổi trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu44/2008/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
       Người kýTrần Văn Minh
       Ngày ban hành20/10/2008
       Ngày hiệu lực30/10/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/10/2012
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản gốc Quyết định 44/2008/QĐ-UBND sửa đổi trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 44/2008/QĐ-UBND sửa đổi trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông