Quyết định 44/2009/QĐ-UBND

Quyết định 44/2009/QĐ-UBND về việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người mù có hoàn cảnh khó khăn, người bị bệnh phong và người dân thuộc Chương trình 135 thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 44/2009/QĐ-UBND cấp thẻ BHYT cho người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người mù có hoàn cảnh khó khăn, người bị bệnh phong đã được thay thế bởi Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND quy định nội dung mức chi thẩm quyền Hội đồng nhân dân Hà Nội và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 44/2009/QĐ-UBND cấp thẻ BHYT cho người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người mù có hoàn cảnh khó khăn, người bị bệnh phong


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 44/2009/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI NGHÈO, ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI, NGƯỜI MÙ CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN, NGƯỜI BỊ BỆNH PHONG VÀ NGƯỜI DÂN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 135 THÀNH PHỐ HÀ NỘI

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc khám chữa bệnh cho người nghèo;
Căn cứ Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động - TBXH hướng dẫn một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;
Xét Tờ trình số 727/TTrLS:LĐTBXH-TC ngày 21/11/2008 của liên sở Lao động - TB&XH, Tài chính về việc thống nhất chính sách trợ giúp hộ nghèo và đối tượng BTXH trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cấp thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) miễn phí cho các đối tượng sau:

a) Người nghèo.

b) Đối tượng Bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng tại xã, phường và đang được nuôi dưỡng tại các Trung tâm bảo trợ xã hội.

c) Người mù có hoàn cảnh khó khăn.

d) Người bị bệnh phong.

đ) Người dân thuộc chương trình 135.

Điều 2. Mệnh giá thẻ BHYT theo quy định hiện hành, thời hạn sử dụng thẻ trong 01 năm. Nguồn kinh phí cấp thẻ BHYT từ "Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo" Thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thành phố trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Văn Bình

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 44/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu44/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/01/2009
Ngày hiệu lực25/01/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2018
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 44/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 44/2009/QĐ-UBND cấp thẻ BHYT cho người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người mù có hoàn cảnh khó khăn, người bị bệnh phong


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 44/2009/QĐ-UBND cấp thẻ BHYT cho người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người mù có hoàn cảnh khó khăn, người bị bệnh phong
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu44/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýĐào Văn Bình
        Ngày ban hành15/01/2009
        Ngày hiệu lực25/01/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2018
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 44/2009/QĐ-UBND cấp thẻ BHYT cho người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người mù có hoàn cảnh khó khăn, người bị bệnh phong

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 44/2009/QĐ-UBND cấp thẻ BHYT cho người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người mù có hoàn cảnh khó khăn, người bị bệnh phong