Quyết định 444/QĐ-HQHCM

Quyết định 444/QĐ-HQHCM năm 2014 giao nhiệm vụ làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển phát nhanh của Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Quốc tế Hợp Nhất do Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 444/QĐ-HQHCM năm 2014 thủ tục hải quan hàng hóa chuyển phát nhanh


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 444/QĐ-HQHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA CHUYỂN PHÁT NHANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ HỢP NHẤT

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 11/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 2981/QĐ/BTC ngày 15/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp Bộ Tài chính và Công văn số 4773/TCHQ/TCCB ngày 04/10/2004 của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thực hiện phân cấp quản lý cán bộ;

Căn cứ Quyết định số 469/QĐ-TCHQ ngày 15/03/2010 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận địa điểm kiểm tra tập trung đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế của Công ty TNHH Dịch vụ giao nhận hàng hóa Tân Sơn Nhất (TECS);

Căn cứ Công văn số 6190/TCHQ-GSQL ngày 06/11/2012 của Tổng cục Hải quan về việc thông quan hàng chuyển phát nhanh tại địa điểm kiểm tra tập trung;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Giám sát quản lý về hải quan, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển phát nhanh của Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Quốc tế Hợp Nhất.

Điều 2. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh căn cứ tình hình, khối lượng công việc, biên chế hiện có của Chi cục để sắp xếp, phân công nhiệm vụ cho Đội công tác và bố trí cán bộ, công chức thực hiện theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng phòng Giám sát quản lý về hải quan, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, TCCB (8b).

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thu Hương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 444/QĐ-HQHCM

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu444/QĐ-HQHCM
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/04/2014
Ngày hiệu lực25/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 444/QĐ-HQHCM

Lược đồ Quyết định 444/QĐ-HQHCM năm 2014 thủ tục hải quan hàng hóa chuyển phát nhanh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 444/QĐ-HQHCM năm 2014 thủ tục hải quan hàng hóa chuyển phát nhanh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu444/QĐ-HQHCM
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thị Thu Hương
        Ngày ban hành25/04/2014
        Ngày hiệu lực25/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 444/QĐ-HQHCM năm 2014 thủ tục hải quan hàng hóa chuyển phát nhanh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 444/QĐ-HQHCM năm 2014 thủ tục hải quan hàng hóa chuyển phát nhanh

            • 25/04/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/04/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực