Quyết định 447/QĐ-UBQGNCT

Quyết định 447/QĐ-UBQGNCT năm 2016 thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 447/QĐ-UBQGNCT thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam 2016


ỦY BAN QUỐC GIA VỀ NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 447/QĐ-UBQGNCT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THAY ĐỔI THÀNH VIÊN ỦY BAN QUỐC GIA VỀ NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM

CHỦ TỊCH ỦY BAN QUỐC GIA VỀ NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tchức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 197/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam;

Căn cứ Quyết định s 62/QĐ-UBQGNCT ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam;

Xét đề nghị của Bộ Tư pháp (công văn số 4331/BTP-TCCB ngày 05/12/2016) về việc thay đổi thành viên tham gia UBQG về NCT Việt Nam; Hội Người cao tuổi Việt Nam (công văn số 44/2016/HNCT-BTCKT ngày 12/12/2016) về việc giới thiệu Chủ tịch Hội NCT Việt Nam tham gia Phó Chủ tịch UBQG về NCT Việt Nam và Văn phòng Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam (Tờ trình số 16/TTr-UBQGNCT ngày 19 tháng 12 năm 2016),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam như sau:

1. Bà Phạm Thị Hải Chuyền - Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam làm Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam thay bà Cù Thị Hậu.

2. Ông Lê Tiến Châu - Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm thành viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam thay ông Đinh Trung Tụng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các thành viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính ph
;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- V
ăn phòng Trung ương Đảng;
- V
ăn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- V
ăn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Các Thành viên UBQGNCT VN;
- Văn phòng UBQGNCT VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ: TCCV, KTTH TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3b). ĐHB.

CHỦ TỊCH
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 447/QĐ-UBQGNCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu447/QĐ-UBQGNCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2016
Ngày hiệu lực30/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 447/QĐ-UBQGNCT

Lược đồ Quyết định 447/QĐ-UBQGNCT thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 447/QĐ-UBQGNCT thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu447/QĐ-UBQGNCT
        Cơ quan ban hànhỦy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam
        Người kýVũ Đức Đam
        Ngày ban hành30/12/2016
        Ngày hiệu lực30/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 447/QĐ-UBQGNCT thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 447/QĐ-UBQGNCT thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam 2016

            • 30/12/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/12/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực