Quyết định 45/2000/QĐ-UB-TH

Quyết định 45/2000/QĐ-UB-TH về việc giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung năm 2000 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 45/2000/QĐ-UB-TH giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung năm 2000 đã được thay thế bởi Quyết định 49/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 45/2000/QĐ-UB-TH giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung năm 2000


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

45/2000/QĐ-UB-TH

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH BỔ SUNG NĂM 2000.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Quyết định số 240/1999/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2000 ;
Căn cứ Quyết định số 123/1999/QĐ-BKH ngày 29 tháng 12 năm 1999 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2000 ;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2000/NQ-HĐ và số 02/2000/NQ-HĐ ngày 15 tháng 01 năm 2000 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VI, kỳ họp lần thứ 2 về nhiệm vụ kế hoạch kinh tế-xã hội và thu chi ngân sách của thành phố năm 2000 ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố tại Tờ trình số 1851/TT-KHĐT-TH ngày 10 tháng 7 năm 2000 ;

QUYẾT - ĐỊNH

Điều 1.- Giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung năm 2000 nguồn vốn ngân sách tập trung với tổng vốn đầu tư là 32 tỷ đồng (đính kèm danh mục dự án đầu tư).

Điều 2.- Hủy bỏ chỉ tiêu vay vốn đối với dự án tạo quỹ đất đô thị cho thành phố (quỹ đất dọc đường Bắc Nam từ Bình Thuận đến khu công nghiệp Hiệp Phước) đã được Ủy ban nhân dân thành phố giao kế hoạch theo quyết định số 43/2000/QĐ-UB-TH ngày 30/6/2000.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá thành phố, Giám đốc các Sở, Tổng Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển đô thị thành phố và chủ đầu tư các dự án chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận  
- Như điều 2  
- Thường trực UBND/TP
- VPUB : CPVP
- Các tổ, Tổ TH (5b)
- Lưu

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Võ Viết Thanh

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 45/2000/QĐ-UB-TH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu45/2000/QĐ-UB-TH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/2000
Ngày hiệu lực29/07/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 45/2000/QĐ-UB-TH

Lược đồ Quyết định 45/2000/QĐ-UB-TH giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung năm 2000


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 45/2000/QĐ-UB-TH giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung năm 2000
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu45/2000/QĐ-UB-TH
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýVõ Viết Thanh
       Ngày ban hành19/07/2000
       Ngày hiệu lực29/07/2000
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 45/2000/QĐ-UB-TH giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung năm 2000

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 45/2000/QĐ-UB-TH giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung năm 2000