Quyết định 45/2006/QĐ-BCN

Quyết định 45/2006/QĐ-BCN về giá bán buôn điện nông thôn và giá bán buôn điện cho khu tập thể, cụm dân cư do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Quyết định 45/2006/QĐ-BCN giá bán buôn điện nông thôn,khu tập thể, cụm dân cư đã được thay thế bởi Thông tư 05/2009/TT-BCT giá bán điện năm 2009 và được áp dụng kể từ ngày 01/03/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 45/2006/QĐ-BCN giá bán buôn điện nông thôn,khu tập thể, cụm dân cư


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 45/2006/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIÁ BÁN BUÔN ĐIỆN NÔNG THÔN VÀ GIÁ BÁN BUÔN ĐIỆN CHO KHU TẬP THỂ, CỤM DÂN CƯ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 ngày 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực;
Căn cứ Điều 5 Quyết định số 276/2006/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về giá bán điện;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính Kế toán,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành giá bán buôn điện nông thôn và giá bán buôn điện cho khu tập thể, cụm dân cư áp dụng thống nhất trong toàn quốc như sau:

1. Giá bán buôn điện nông thôn:

 a) Giá bán buôn điện phục vụ sinh hoạt nông thôn: 390 đ/kWh

 b) Giá bán buôn điện cho các mục đích khác: 795 đ/kWh

2. Giá bán buôn điện cho khu tập thể, cụm dân cư:

 a) Giá bán buôn điện phục vụ sinh hoạt:

 + Bán qua máy biến áp của khách hàng: 640 đ/kWh

 + Bán qua máy biến áp của bên bán điện: 650 đ/kWh

 b) Giá bán buôn điện cho các mục đích khác: 860 đ/kWh

Điều 2. Việc áp giá bán buôn điện trong hợp đồng mua bán điện thực hiện theo Thông tư hướng dẫn thực hiện giá bán điện của Bộ Công nghiệp.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2007.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ chức năng của Bộ, Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị điện lực có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc
 Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL),
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam,
- Cục ĐTĐL, Cục KTAT, Vụ NLDK;
- Lưu VT, TCKT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Châu Huệ Cẩm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 45/2006/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu45/2006/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2006
Ngày hiệu lực01/01/2007
Ngày công báo29/12/2006
Số công báoTừ số 45 đến số 46
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/03/2009
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 45/2006/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 45/2006/QĐ-BCN giá bán buôn điện nông thôn,khu tập thể, cụm dân cư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 45/2006/QĐ-BCN giá bán buôn điện nông thôn,khu tập thể, cụm dân cư
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu45/2006/QĐ-BCN
       Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
       Người kýChâu Huệ Cẩm
       Ngày ban hành14/12/2006
       Ngày hiệu lực01/01/2007
       Ngày công báo29/12/2006
       Số công báoTừ số 45 đến số 46
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/03/2009
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 45/2006/QĐ-BCN giá bán buôn điện nông thôn,khu tập thể, cụm dân cư

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 45/2006/QĐ-BCN giá bán buôn điện nông thôn,khu tập thể, cụm dân cư